Päivätoiminta

Päivätoiminta tukee ikäihmisten kotona asumista. Toiminta perustuu asiakkaan omien voimavarojen vahvistamiseen ja kuntouttavaan sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävään työtapaan. Päivätoiminnalla tuetaan myös omaishoitajia ja heidän työtään. Päivätoiminta on pääsääntöisesti tarkoitettu kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille.

Päivätoimintaan sisältyy:

  • Aamupala, lounas ja päiväkahvi
  • Erilaiset toiminta ja liikuntatuokiot
  • Asiakkaan toimintakyvyn ja elämänhallinnan sekä päivätoiminnan tarpeen arviointia
  • Seurustelua ja yhdessäoloa

Päivätoiminnan tavoitteena on:

  • Asiakkaan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen
  • Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen
  • Omaishoitajan tukeminen
  • Terveydentilan ja toimintakyvyn seuranta

Päivätoiminnan tarpeen arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö yhdessä asiakkaan kanssa. Päivätoimintapaikka myönnetään 6kk:tta kerrallaan, jonka jälkeen palvelutarve arvioidaan uudelleen. Jos päivätoiminnasta on ilmoittamatta pois kolme perättäistä kertaa, paikka annetaan toisen päivätoimintaa tarvitsevan asiakkaan käyttöön.