Veteraanien palvelut

Rintamaveteraanien kuntoutusta koskevan lain perusteella kuntoutusta voi saada henkilö, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi saada kuntoutusta tietyin edellytyksin.

Veteraanien palveluihin kuuluu muun muassa:

  • Kuntoutus
  • Neuvonta
  • Terveyspalvelut
  • Sosiaaliturva
  • Liikkumiseen liittyvät palvelut, kuten bussikortit ja pysäköintiluvat
  • Liikunta- ja virkistyspalvelut