Veteraanien terveyspalvelut

Sotiemme veteraanien terveydenhuolto on pääsääntöisesti järjestetty yleisten terveyspalvelujen avulla. Pitkä, vuosia kestänyt rintamapalvelu etulinjan ankarissa oloissa rasitti veteraaneja ja vaikuttaa myös edelleen heidän terveydentilaansa. Yhteiskunta on halunnut huomioida tämän tarjoamalla veteraaneille kuntoutuksen ohella myös muita erityisiä terveyspalveluja.

Terveyskeskuspalvelut

Veteraanit ovat vapautettu terveyskeskusmaksusta, joka peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Mitään muita maksuja poisto ei koske (mm. laboratorio- ja muita toimenpidemaksuja).

Veteraanien hammashuolto

Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat voivat hakeutua terveyskeskuksen hammashoitoon. Hoitoon hakeutumista suositellaan kotiosoitteen perusteella lähinnä olevaan hammashoitolaan. Porin perusturva maksaa rintamaveteraanin hammashoidosta tietyn osan. Tämän jälkeen veteraani maksaa hoidosta terveyskeskuksen hammashoidon maksutaulukon mukaan.

Vaihtoehtoisesti rintamaveteraanit ja miinanraivaajat voivat hakeutua yksityiseen hammashoitoon, jolloin Kela suorittaa korvausta annetusta hoidosta. Kela korvaa hammashuollon kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta saavat myös miinanraivaajat, joilla on Kansallisarkiston tunnus.