Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Asiakkaille tarjotaan tietoa ja välineitä oman tilanteen arviointiin ja hallintaan sekä tukea omatoimisen muutoksen toteuttamiseen. Tehtävään kuuluu myös muiden työntekijöiden osaamisen lisääminen, esimerkiksi päihteiden käytön puheeksiottokoulutukset ja mielenterveyden ensiapu-koulutukset.

Työtä tehdään laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti erilaisilla hankkeilla, ohjelmilla, aineistotuotannolla, osallistumalla verkostoihin sekä tekemällä tunnetuksi muiden toimijoiden työtä.

Paikallisena monialaisena yhteistyönä toteutetaan muun muassa:

 • päihdeaiheisia, asenteita ja tietoisuutta kartoittavia kansalaiskyselyitä
 • päihde- tai pelikasvatustunteja sekä päihde- tai peliaiheisia vanhempainiltoja kouluissa
 • päihde- ja pelihaitoista tiedottavia kampanjoita ja materiaalia
 • päihdeaiheisia yleisötilaisuuksia
 • alkoholielinkeinon ja viranomaisten yhteistyöfoorumeita
 • elinkeinon toimijoiden vastuullisuutta vahvistavia koulutuksia
 • alkoholin ostokokeita
 • asiakasarviointeja ravintoloissa
 • kesäterassiarviointeja
 • erilaisia koulutuksia
 • tehostettua moniviranomaisvalvontaa
 • ehkäisevän päihdetyön yhteistyöproduktioita oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa
 • ehkäisevän päihdetyön -viikon ohjelmaa
 • keskusteluja ja kohtaamisia

Varhaisen puuttumisen malli (Valomerkki-keskustelut ja Omin jaloin-toiminta) sekä Porin kaupungin nuorisopäivystyksen toiminnan koordinointi kuuluvat ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuuteen.

Yhteystiedot

Anna Kenni
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori
anna.kenni@porinperusturva.fi

puh. 044 701 9990
Maantienkatu 29, 28120 Pori