Kuntouttava päivä- ja työtoiminta

Päivä- ja työtoiminnan perustehtävä on edistää asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista, sekä mahdollistaa jokaisen asiakkaan oman yksilöllisen prosessin toteutuminen kuntoutumisessa. Monilla paluu työelämään tai opiskeluun on tärkeimpänä tavoitteena, mutta myös yhtä tärkeänä nähdään oman hyvän elämän löytyminen tai sen sisällön luominen.

Päivä- ja työtoiminnalla on kolme toimintayksikköä; Kohtaamispaikka Positiimi, kuntouttava päivä- ja työtoiminta Tinki ja työtoimintayksikkö Jopi.

Kaikissa yksiköissä tehdään tiivistä yhteistyötä hoitotahojen, kaupungin eri toimipaikkojen, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Lisätietoja
Jaana Salonoja, vastaava ohjaaja
puh. 044 701 3290
jaana.salonoja@pori.fi

Toimipisteet

Kohtaamispaikka Positiimi

Päihteetön matalan kynnyksen Kohtaamispaikka on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat saada arkeensa turvallisen paikan tavata muita ihmisiä, tulla kohdatuksi yksilönä ja jakaa elämäänsä muiden kanssa sen verran kuin itse haluaa. Kohtaamispaikasta on mahdollista saada nopeasti ilman ajanvarausta ja nimettömänä palveluohjausta ja tukea mieltä askarruttaviin asioihin, ennen kuin ongelmat kasvavat isoiksi.

Toiminnalla tavoitellaan sosiaalisuuden lisäämistä, elämänlaadun paranemista, edistetään arjessa selviytymistä, ehkäistään yksinäisyyttä ja lisätään joukkoon kuuluvuuden tunnetta sekä tarjotaan vertaistukea. Kohtaamispaikassa henkilökunta on auttamassa asiakkaita löytämään apua ongelmiinsa sekä luomassa turvallista ja suvaitsevaa ilmapiiriä.

Kohtaamispaikkaan tulla ilman lähetteitä, eli vain rohkeasti astumalla ovesta sisään. Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Jaana Salonoja.

Kohtaamispaikka Positiimin Facebook-sivuilta löydät muun muassa viikko-ohjelman!

Käyntiosoite: 
Liisankatu 11
28100 Pori
Puhelin: 
Aukioloajat: 

ma-to 8.30-15.45, pe 8.30-14.30

Kuntouttava päivä- ja työtoiminta Tinki

Tinki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät yksikön säännöllisestä ja tavoitteellisesta toiminnasta sekä palveluohjauksesta. Pääasialliset asiakasryhmät ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, opiskelunsa keskeyttäneet ja työttömät työnhakijat.

Kuntoutuminen tapahtuu asiakkaan omien tavoitteiden kautta, ammattilaisen avustamana. Keinoina on käsillä tekeminen, vertaistuki ja ohjaajien palveluohjaus. Toiminnalla tavoitellaan voimavarojen ja sosiaalisuuden lisääntymistä, päivärytmin tukemista, työelämävalmiuksien harjoittamista ja kuntoutumisen myötä opiskeluun tai työelämään menoa. Asiakkaita tuetaan itse pohtimaan ja selvittämään elämänsä sisältöä, tulevaisuuttaan ja jatkopolkuja. Jokaisen asiakkaan tueksi laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa oma asiakassuunnitelma. Työskentely tapahtuu 1-4 päivänä viikossa, 2-6 tuntia päivässä. Tinkin asiakkuus on määräaikainen.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Jaana Salonoja.

Käyntiosoite: 
Ulasoorintie 6
28600 Pori
Puhelin: 

Työtoimintayksikkö Jopi

Työtoimintayksikössä on mahdollisuus kuntoutua alihankintatöitä tehden, työtoiminnan ja yhteisöllisyyden avulla. Jopi on tarkoitettu työikäisille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea kuntoutumiseensa, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, opiskelunsa keskeyttäneet ja työttömät työnhakijat. Jopissa kuntoutuminen tapahtuu omien asetettujen tavoitteiden avulla, joista koostuu asiakassuunnitelma. Tätä suunnitelmaa noudattaen tuetaan ja ohjataan asiakasta kohti ”omaa hyvää elämää”, työelämää tai opiskelun aloittamista. Jopin asiakkuus on määräaikainen. Työtoimintaa on 3-5 päivänä viikossa 2-6 tuntia päivässä. Vertaistuki ja palveluohjaus ovat myös keskeisessä merkityksessä asiakkaan kuntoutumisen ja elämäntilanteen tukemisessa.

Jopissa tehdään myös työ- ja toimintakyvyn arviointia. Moniammatillisen tiimin arvioima jakso kestää 3 kk ja se päättyy loppulausuntoon. Arvioinnin jälkeen asiakkaan lähettävä taho tekee jatkosuunnitelmat asiakkaan kanssa.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Jaana Salonoja.

Käyntiosoite: 
Satakunnankatu 33–35 B 3krs.
28130 Pori
Puhelin: