Toiminnallinen kuntoutus

Työikäisten toiminnallisen kuntoutuksen perustehtävä on edistää asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista, sekä mahdollistaa jokaisen asiakkaan oman yksilöllisen prosessin toteutuminen kuntoutumisessa. Monilla paluu työelämään tai opiskeluun on tärkeimpänä tavoitteena, mutta myös yhtä tärkeänä nähdään oman hyvän elämän löytyminen tai sen sisällön luominen.

Toiminnallisella kuntoutuksella on kolme toimintayksikköä Porissa; Kohtaamispaikka Positiimi, joka on kaikille avoin kohtaamispaikkatoiminta, Kuntouttava päivä- ja työtoiminta Tinki, jossa on kaksi verstasta: tekstiili- ja puuverstaat ja Työtoimintayksikkö Jopi, jossa asiakkaat tekevät alihankintatöitä.

Kaikissa yksiköissä tehdään tiivistä yhteistyötä hoitotahojen, kaupungin eri toimipaikkojen, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Lisätietoja
Jaana Salonoja, toiminnallisen kuntoutuksen päällikkö, aikuisten palvelualue jaana.salonoja@sata.fi
puh. 044 701 3290

Toimipisteet

 • Päihteetön matalan kynnyksen Kohtaamispaikka on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat saada arkeensa turvallisen paikan tavata muita ihmisiä, tulla kohdatuksi yksilönä ja jakaa elämäänsä muiden kanssa sen verran kuin itse haluaa. Kohtaamispaikasta on mahdollista saada nopeasti ilman ajanvarausta ja nimettömänä palveluohjausta ja tukea mieltä askarruttaviin asioihin, ennen kuin ongelmat kasvavat isoiksi.

  Toiminnalla tavoitellaan sosiaalisuuden lisäämistä, elämänlaadun paranemista, edistetään arjessa selviytymistä, ehkäistään yksinäisyyttä ja lisätään joukkoon kuuluvuuden tunnetta sekä tarjotaan vertaistukea. Kohtaamispaikassa henkilökunta on auttamassa asiakkaita löytämään apua ongelmiinsa sekä luomassa turvallista ja suvaitsevaa ilmapiiriä.

  Kohtaamispaikkaan voit tulla ilman lähetteitä, eli vain rohkeasti astumalla ovesta sisään. Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Jaana Salonoja.

  Kohtaamispaikka Positiimin Facebook-sivuilta löydät muun muassa viikko-ohjelman!

  Käyntiosoite:
  Liisankatu 11, 28100 Pori
  Puhelin:
  Aukioloajat: 

  ma-to 9.00-15.00, pe 9.00-14.00

 • Tinki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät yksikön säännöllisestä ja tavoitteellisesta toiminnasta sekä palveluohjauksesta. Pääasialliset asiakasryhmät ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, opiskelunsa keskeyttäneet ja työttömät työnhakijat.

  Kuntoutuminen tapahtuu asiakkaan omien tavoitteiden kautta, ammattilaisen avustamana. Keinoina on käsillä tekeminen, vertaistuki ja ohjaajien palveluohjaus. Kädentaitoja Tinkissä voi toteuttaa Puupajalla, Tekstiilipajalla ja Värkkäämössä. Puupajalla tehdään pienimuotoisia tavaroita puusta, maalaustöitä ja ”tuunataan” vanhoista huonekaluista uudenveroisia. Tekstiilipajalla tehdään käsitöitä kankaista, langoista ja muista pehmeistä materiaaleista, sekä kudotaan kangaspuilla. Värkkäämö toimii puupajan ja tekstiilipajan täydentäjänä. Siellä tehdään tietokoneella mainontaa ja esitteitä. Värkkäämössä myös suunnitellaan tuotteita ja tehdään tuotteiden kuvausta ja hinnoittelua. Tinkin tuotteiden myynti on voittoa tavoittelematonta toimintaa. Toiminnalla tavoitellaan voimavarojen ja sosiaalisuuden lisääntymistä, päivärytmin tukemista, työelämävalmiuksien harjoittamista ja kuntoutumisen myötä opiskeluun tai työelämään menoa. Asiakkaita tuetaan itse pohtimaan ja selvittämään elämänsä sisältöä, tulevaisuuttaan ja jatkopolkuja. Jatkopolkujen löytymiseksi Tinkissä toimii työhön valmennus. Keskeytyneitä tai keskeytymässä olevia opintoja voi tulla tekemään Tinkiin. Tinkissä autetaan ja tuetaan asiakasta saattamaan opinnot loppuun tai aloittamaan opiskelut. Jokaisen asiakkaan tueksi laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa oma asiakassuunnitelma. Työskentely tapahtuu 1-4 päivänä viikossa, 2-6 tuntia päivässä. Tinkin asiakkuus on määräaikainen.

  Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Jaana Salonoja.

  Käyntiosoite:
  Valtakatu 12 sisäpiha, 28100 Pori
  Puhelin: 
  Lisätietoja:
  Jaana Salonoja, toiminnallisen kuntoutuksen päällikkö, aikuisten palvelualue jaana.salonoja@sata.fi
  Aukioloajat:
  ma-to 8.00-16.00, pe 8.00-14.00
 • Työtoimintayksikössä on mahdollisuus kuntoutua alihankintatöitä tehden, työtoiminnan ja yhteisöllisyyden avulla. Jopi on tarkoitettu työikäisille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea kuntoutumiseensa, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, opiskelunsa keskeyttäneet ja työttömät työnhakijat. Jopissa kuntoutuminen tapahtuu omien asetettujen tavoitteiden avulla, joista koostuu asiakassuunnitelma. Tätä suunnitelmaa noudattaen tuetaan ja ohjataan asiakasta kohti ”omaa hyvää elämää”, työelämää tai opiskelun aloittamista. Jatkopolkujen löytymiseksi Jopissa toimii työhön valmennus. Keskeytyneitä tai keskeytymässä olevia opintoja voi tulla tekemään Jopiin. Jopissa autetaan ja tuetaan asiakasta saattamaan opinnot loppuun tai aloittamaan opiskelut. Jopin asiakkuus on määräaikainen. Työtoimintaa on 3-5 päivänä viikossa 2-6 tuntia päivässä. Vertaistuki ja palveluohjaus ovat myös keskeisessä merkityksessä asiakkaan kuntoutumisen ja elämäntilanteen tukemisessa.

  Jopissa tehdään myös työ- ja toimintakyvyn arviointia. Kun tavoitteena on Jopin kuntotumisjakson sijaan työ- ja toimintakyvyn arviointi, lähettävä taho on ensin yhteyksissä Jopin henkilökuntaan puhelimitse jolloin sovitaan tutustumiskäynti. Sen jälkeen asiakkaan työntekijä tekee yhdessä asiakkaan kanssa lähetteen Jopin työkyvynarviointiin (lähete löytyy tältä sivulta ja sen voit tulostaa ja lähettää postitse Jopiin). Lähete käsitellään Jopissa ja päätös lähetetään asiakkaalle ja lähettävälle taholle. Moniammatillisen tiimin arvioima jakso kestää 1-3 kk ja se päättyy loppulausuntoon, jossa todetaan asiakkaan sen hetkinen työ-ja toimintakyky. Arvioinnin jälkeen asiakkaan kanssa mietitään jatkosuunnitelma ja sen toteutus. Lähettävä taho, yhdessä asiakkaan kanssa, huolehtii jatkosuunnitelmat käytäntöön. Moniammatillisen tiimin arvioima jakso kestää 3 kk ja se päättyy loppulausuntoon. Arvioinnin jälkeen asiakkaan lähettävä taho tekee jatkosuunnitelmat asiakkaan kanssa.

  Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Jaana Salonoja.

  Käyntiosoite: 
  Valtakatu 12 sisäpiha, 28100 Pori
  Puhelin:
  Lisätietoja:
  Jaana Salonoja, toiminnallisen kuntoutuksen päällikkö, aikuisten palvelualue jaana.salonoja@sata.fi
  Aukioloajat:
  ma-to 8.00-16.00, pe 8.00-14.00