Liikkuva tuki

Liikkuva tuki eli LiiTu on jalkautuvan työn malli, joka tukee, auttaa ja ohjaa yksilöllisesti asiakasta mahdollisimman itsenäiseen pärjäämiseen ja osallisuuteen omassa arjessaan. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä sekä vähentää sairaala- ja laitosmaisen hoidon tarvetta. Asiakasta tuetaan sekä asiakkaan kotona ja kodin ulkopuolella muissa asiakkaan toimintaympäristöissä.

LiiTu on suunnattu 18 - 65 -vuotiaille perusturvan alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, neuropsykiatrisille asiakkaille tai elämänhallintakriisissä oleville asiakkaille.

LiiTu-työ on tavoitteellista, lyhytkestoista ja yksilölliseen asiakassuunnitelmaan pohjautuvaa. LiiTu tukee ja ohjaa konkreettisesti arjen hallinnassa. LiiTu-työryhmään kuuluu vastaava sairaanhoitaja, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja kaksi mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunutta lähihoitajaa.

Asiakkuuteen hakeutuminen

Asiakkuuteen hakeudutaan ottamalla yhteyttä LiiTu:n vastaavaan sairaanhoitajaan Tarja Siltaniemeen tai asumispalveluiden esimieheen Helena Elmgreniin.

Tarja Siltaniemi,
vastaava sairaanhoitaja
puh. 044 701 6760

Helena Elmgren,
asumispalveluiden esimies
puh. 044 701 9596