Liikkuva tuki

Liikkuva tuki eli LiiTu on jalkautuvan työn malli, joka tukee, auttaa ja ohjaa yksilöllisesti asiakasta mahdollisimman itsenäiseen pärjäämiseen ja osallisuuteen omassa arjessaan. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä sekä vähentää sairaala- ja laitosmaisen hoidon tarvetta. Asiakasta tuetaan sekä asiakkaan kotona ja kodin ulkopuolella muissa asiakkaan toimintaympäristöissä.

LiiTu on suunnattu 18 - 65 -vuotiaille perusturvan alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, neuropsykiatrisille asiakkaille tai elämänhallintakriisissä oleville asiakkaille.

LiiTu-työ on tavoitteellista, lyhytkestoista ja yksilölliseen asiakassuunnitelmaan pohjautuvaa. LiiTu tukee ja ohjaa konkreettisesti arjen hallinnassa. LiiTu-työryhmään kuuluu vastaava sairaanhoitaja, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja kaksi mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunutta lähihoitajaa.

Asiakkuuteen hakeutuminen

Asiakkuuteen hakeudutaan ottamalla yhteyttä LiiTu:n vastaavaan sairaanhoitajaan Mari Salmiseen tai asumispalveluiden esimieheen Anita Muhoseen. Lähetettä ei tarvita. 

Mari Salminen,
vastaava sairaanhoitaja
puh. 044 701 9597

Anita Muhonen,
asumispalveluiden esimies
puh. 044 701 9596