Liikkuva tuki

Liikkuva tuki

Liikkuva tuki eli LiiTu on suunnattu 18 – 65 -vuotiaille perusturvan alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, neuropsykiatrisille tai elämänhallintakriisissä oleville asiakkaille.

LiiTu on jalkautuvaa työtä, jonka ajattelun ja toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatio. Tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen pärjääminen ja osallisuus omassa arjessaan. Asiakasta tuetaan ja ohjataan yksilöllisesti asiakkaan kotona sekä kodin ulkopuolella muissa toimintaympäristöissä.

LiiTu-työ on tavoitteellista, lyhytkestoista ja yksilölliseen asiakassuunnitelmaan pohjautuvaa. LiiTu tukee ja ohjaa konkreettisesti arjen hallinnassa. LiiTu-työryhmässa toimii vastaava sairaanhoitaja, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja kaksi mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunutta lähihoitajaa.

Asiakkuuteen hakeutuminen

Asiakkuuteen hakeudutaan ottamalla yhteyttä LiiTu:n vastaavaan sairaanhoitajaan Anna-Mari Salmiseen. Lähetettä ei tarvita. 

Anna-Mari Salminen
vastaava sairaanhoitaja
puh. 044 701 9597