Päihdepalvelut

Päihteet aiheuttavat monen tyyppistä avun, tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarvetta. Päihteistä aiheutuu sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, niiden runsas käyttö heikentää työ- ja toimintakykyä, ja heijastuu myös läheisiin monella tavalla. Päihteiden käyttö, rahapelaaminen ja muu toiminnallinen riippuvuus voivat aiheuttaa jo erikseen monimuotoisia vaikeita ongelmia, mutta ne voivat kietoutua myös toisiinsa vaikeaksi ongelmakimpuksi. Päihteisiin liittyvä avun tarve kytkeytyy myös somaattisiin sairauksiin, mielenterveyden häiriöihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Yhtenä keskeisenä tavoitteena riippuvuudesta eroon pääsemisen lisäksi onkin päihteiden käytön pitkäaikaisvaikutusten lieventäminen.

Päihdepalveluilla tarkoitetaan niitä sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä ja erityisiä palveluita, joissa päihteiden ongelmakäyttäjä ja hänen läheisensä saavat tukea, apua, hoitoa tai kuntoutusta. Päihdepalveluita voidaan toteuttaa avo- tai laitospalveluina, lääkkeellisinä tai lääkkeettöminä.