Katkaisuhoito ja Kotikatko Klaari

Katkaisuhoito

Katkaisuhoito on lyhytaikaista akuuttihoitoa, jonka tarkoituksena on katkaista päihteidenkäyttö. Katkaisuhoidon tavoite on päihdekierteen katkaiseminen, asiakkaan fyysisen ja psyykkisen tilanteen vakiinnuttaminen, jatkohoidon suunnittelu ja jatkohoitoon ohjaaminen. Katkaisuhoitoon tultaessa tarvitaan aina lääkärin lähete ja promilleraja saa olla enintään 1,5. Katkaisuhoitoa tarvittaessa paikkaa voi tiedustella puhelimitse etukäteen päihdepalvelujen toimistosta.

Yhteystiedot

Veturitallinpolku 4
28120 Pori
puh. 02 621 6250 tai 044 701 6250

Kesän aukioloajat

Voit tarkistaa kesän 2022 poikkeusaukiolot tästä uutisesta.

Kotikatko Klaari

Kotikatko-Klaari on asiakkaan kotiin annettavaa tukea päihdekierteen (alkoasiakkaiden) katkaisuun kotikäynnin muodossa. Kotikatko aloitetaan yhteydenotolla laitospalveluihin, jossa tehdään tilanteen kartoitus. Tämän jälkeen tehdään arviointikäynti asiakkaan kotiin. Käynnillä tehdään suunnitelma mahdollisesta kotikatkosta tai asiakkaan ohjauksesta muihin palveluihin.

Kotikatko sopii asiakkaalle, joka haluaa katkaista päihteidenkäytön ja kykenee omatoimiseen kuntoutukseen ja tarvitsee tukea päihteettömyyteen. Asiakkaalla voi olla jokin syy, joka vaikeuttaa laitoshoidon toteutumista ja mahdolliset aiemmat yrityksen laitoshoidossa eivät ole onnistuneet.

Kenelle?

 • asiakas haluaa katkaista päihteidenkäytön ja kykenee omatoimiseen kuntoutumiseen
 • asiakas tarvitsee tukea päihteettömyyteen
 • asiakkaalla jokin syy, joka vaikeuttaa laitoshoidon toteutumisen
 • aiemmat yritykset laitoshoidossa eivät ole onnistuneet

Käynnit asiakkaan luona

Arviointikäynti

 • päihteidenkäytön puheeksiotto
 • konsultoidaan lääkäriä tarvittaessa
 • tehdään kuntoutumis-suunnitelma
 • sovitaan jatkokäynneistä tai –yhteydenotoista
 • tarvittaessa ohjaus yleistilan vaatimaan jatkohoitoon
   

Seuraavat sovitut käynnit

 • soitto ennen käyntiä asiakkaalle
 • yleistilan seuranta
 • asiakkaalle voidaan tehdä erilaisia  testejä; Audit, BDI, MMSE tms.
 • asiakkaalle voidaan antaa kotitehtäviä, joita käydään yhdessä läpi esim. seuraavalla kerralla
 • katkaisuhoitokäyntejä 1-3
 • päihteettömyyttä tukevia jatkokäyntejä/ -soittoja 1-2
   

Päihteettömyyttä tukeva jatkohoito

 • käynnit avoryhmissä
 • käynnit A-klinikan terapeutilla
 • lääkärikontakti
 • kuntoutumisjakso laitospalveluissa
 • Päihdekuntoutumis-kurssi
 • kolmannen sektorin tarjoamat palvelut
 • avopalvelut
 • päivätoiminta
 • kotikäynnit/puhelin-kontakti asiakkaan tarpeen mukaan

Yhteydenotot

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeita vastaava tuki päihteettömyyden tueksi.

Psykososiaaliset laitospalvelut
Arkisin puh. 044 701 6253,  puh. 044 701 8801 tai puh. 044 701 6246
Virka-ajan ulkopuolella laitospalveluiden kanslia puh. 044 701 6250

Käynnit toteutetaan virka-aikana. Arviokäynnit voidaan tehdä myös esim. sairaalassa