Palvelusetelit

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita. Kunta määrittää palvelusetelin arvon ja hyväksyy kriteerit täyttävät yksityiset palveluntuottajat, joiden palveluita palvelusetelillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on se osuus palveluntuottajan määrittämästä palvelun hinnasta, jota palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palvelusetelijärjestelmässä kunta arvioi asiakkaan palveluntarpeen ja voi määritellyissä palveluissa myöntää palvelusetelin sen soveltuessa asiakkaan käyttöön. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Palvelusetelin saanut asiakas voi palse.fi -portaalissa tarkastella saamansa palvelusetelin tietoja ja vertailla palveluntuottajia. Palse.fi-portaalissa näytetään ajantasaiset tiedot niistä palveluntuottajista, jotka on hyväksytty palvelusetelipalveluiden tuottajiksi.

Palveluseteli on käytössä Porin perusturvakeskuksessa seuraavissa palveluissa:

 • Diagnostiset tutkimukset
  • Kolonoskopia
  • Gastroskopia
  • ENMG-tutkimus
  • Pään magneettikuvaus
 • Erikoislääkärin vastaanottoaika
 • Yleislääkärin vastaanottoaika
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Lasten puheterapiapalvelut
 • Lääkinnällinen kuntoutus aikuisasiakkaille
  • Fysioterapiapalvelut  
  • Lymfaterapiapalvelut
  • Puheterapiapalvelut
  • Toimintaterapiapalvelut
 • Rintamaveteraanien kotihoito
 • Suun terveydenhuollon särkyajan jatkohoito tai lohkeaman paikkaus
 • Vanhuspalveluiden päivätoiminta
 • Vanhuspalveluiden tilapäinen kotihoito
 • Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen