Potilaan ja asiakkaan oikeudet

Perusturvakeskuksessa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista huolehtivat muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi potilasasiamies ja sosiaaliasiamies.

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Satakunnan hyvinvointialue on alkaen 1.1.2023 koko Satakunnan alueen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjä. Lisäksi Satakunnan hyvinvointialueen rekistereihin kuuluu aiempien Satakunnan alueen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit (Eura, Huittinen, Keski-Satakunta, Pohjois-Satakunta, Porin perusturva, Rauma, Säkylä, ja Satasairaala).

Jos haluat pyytää kopion tiedoistasi tai tehdä muistutuksen asiasta tai epäkohdasta, joka koskee hoitoasi, palveluasi tai kohteluasi, siirry Satakunnan hyvinvointialueen sivulle lisäohjeita saadaksesi: https://satakunnanhyvinvointialue.fi/asiointiopas/lomakkeet/

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaille ja heidän omaisilleen tietoa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa ja neuvoo miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhoidossa saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies myös ohjaa tarvittaessa myös muistutuksen/kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Potilasasiamies
puh. 02 627 6078 (Satakunnan hyvinvointialueen potilasasiamiestoimisto)

Satakunnan hyvinvointialue
Potilasasiamiestoimisto
Sairaalantie 3
28500 PORI
potilasasiamies@sata.fi. Huom!. Asiakkaan ei ole suositeltavaa lähettää em. sähköpostiosoitteisiin arkaluonteisia henkilötietoja.

Potilaan oikeudet

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuollon palveluja ovat:

  • sosiaalihuoltolaissa mainitut sosiaalipalvelut
  • toimeentulotuki
  • elatustuki
  • sosiaalinen luototus

Jari Mäkinen
044 707 9132
jari.makinen@satasairaala.fi