Yksityiseksi sosiaalipalvelujen palveluntuottajaksi hakeutuminen

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista hyvinvointia edistävää ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisille, kuntayhtymille ja asiakkaille tarjottavia palveluja. Yksityisten sosiaa­li­pal­ve­luil­moi­tusten käsittely perustuu lakiin yksityisistä sosiaa­li­pal­ve­luista (922/2011).

Porin perusturva toimii alueellaan toimivien sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisena yhteistyössä Aluehallintoviraston (AVI) ja Valviran kanssa. Aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu kunnallisten ja yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta. Aluehallintovirasto arvioi ja seuraa kuntien ja yksityisten tuottamia sosiaalipalveluja sekä myöntää yksityisten sosiaalipalvelujen luvat.

Yksityisinä sosiaalipalveluina voidaan tuottaa

  • ilmoituksenvaraisia rekisteröitäviä sosiaalihuollon palveluja (ei-ympärivuorokautisia)
  • ilmoituksenvaraisia EI-rekisteröitäviä sosiaalihuollon palveluja (kotipalvelun tukipalvelut)
  • luvanvaraisia sosiaalihuollon palveluja (ympärivuorokautisia)

Mukaan palveluhakemistoon

Tukeakotiin.fi tarjoaa hakemiston Satakunnan alueen ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista.
Palveluhakemisto kattaa sekä kotiin annettavat palvelut että muualla tapahtuvat, kotona asumista tukevat palvelut. Palveluhakemistoon liittyminen ei maksa mitään ja kaikki palveluja tarjoavat ovat tervetulleita mukaan, riippumatta esimerkiksi siitä millä sektorilla toimii tai ovatko palvelut maksullisia vai ilmaisia.