Porin perusturvan tuottavuusohjelma

Sivua päivitetään, lisää sisältöä tulossa. Päivitetty 21.12.

Porin perusturvan tuottavuusohjelman ytimessä on asiakkaiden palveluiden parantaminen ja hyvinvoiva henkilöstö. Tuottavuusohjelman avulla etsitään keinoja pitkäjänteiselle ja strategiselle toiminnan kehittämiselle sekä entistä saumattomammalle yhteistyölle muiden toimijoiden (sairaanhoitopiiri, sivistystoimiala) kanssa. Olennaista on hillitä kustannusten kasvua pitkällä aikavälillä: tuottavuusohjelma tähtää merkittävään kustannusten kasvun hillitsemiseen vuoteen 2024 mennessä.
 
Tuottavuusohjelmaa edistetään seuraavien viiden kokonaisuuden kautta:

  • Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen ja 3. sektorin kanssa.
  • Palvelurakenteen keventäminen ja asiakasohjaus.
  • Tiedolla johtamisen mallin rakentaminen.
  • Digitaaliset hankkeet.
  • Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen.

Ajankohtaista

Uutinen: Yhteistyöllä rakennetaan tulevaa hyvinvointialuetta myös tuottavuusohjelman puitteissa

Uutinen: Porin perusturvan tuottavuusohjelman rahoituksella toimiva verkkoauttaminen tavoittaa yhä useamman avuntarvitsijan internetissä

Uutinen: Porin perusturvan tuottavuusohjelmalla konkreettisia vaikutuksia ikäihmisten palveluiden kehittämiseen

Uutinen: Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen -hanke

Uutinen: Porin perusturvan tuottavuusohjelman työhyvinvointiprojekti tähtää henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen

Uutinen: Sote- ja gerokeskus Himmeli – valtakunnallinen edelläkävijä ja lippulaiva

Uutinen : Porin perusturva ja Porin YH-Asunnot Oy lähtivät mukaan monimuotoista integroitua asumista muistisairaille -hankkeeseen

Tuottavuusohjelman edistämistä valvoo ohjausryhmä:

Ohjausryhmä muodostuu kaupunginhallituksesta, perusturvalautakunnan puheenjohtajistosta, perusturvajohtajasta sekä perusturvan palvelujohtajista. Ohjausryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja kustakin pääsopijajärjestöstä, Ulvilan ja Merikarvian kunnanjohtajat sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja.
 
Tuottavuusohjelman projektijohtajana toimii Marjukka Palin.

Marjukka Palin
Tuottavuusohjelman projektijohtaja
puh. 044 701 8037
marjukka.palin@pori.fi