Porin perusturvan tuottavuusohjelma

Sivua päivitetään. Päivitetty viimeksi 5.10.2022

Porin perusturvan tuottavuusohjelman ytimessä on asiakkaiden palveluiden parantaminen ja hyvinvoiva henkilöstö. Tuottavuusohjelman avulla etsitään keinoja pitkäjänteiselle ja strategiselle toiminnan kehittämiselle sekä entistä saumattomammalle yhteistyölle muiden toimijoiden (sairaanhoitopiiri, sivistystoimiala) kanssa. Olennaista on hillitä kustannusten kasvua pitkällä aikavälillä: tuottavuusohjelma tähtää merkittävään kustannusten kasvun hillitsemiseen vuoteen 2024 mennessä.
 
Tuottavuusohjelmaa edistetään seuraavien viiden kokonaisuuden kautta:

  • Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen ja 3. sektorin kanssa.
  • Palvelurakenteen keventäminen ja asiakasohjaus.
  • Tiedolla johtamisen mallin rakentaminen.
  • Digitaaliset hankkeet.
  • Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen.

Ajankohtaista

Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen -hanke

Hankkeen päätavoitteena on tukea Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella meneillään olevan iäkkäiden ihmisten palvelurakennemuutosta ja edistää asumisen uusia esteettömiä ja turvallisia asumisratkaisuja etenkin muistisairaiden osalta. Samalla tuetaan ikääntyneiden kuntalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia. Hanke kuuluu perusturvan tuottavuusohjelman alle.

Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen -hanke

Tervetuloa kotiiin

Ikäihmisten turvallisia ja esteettömiä asumis- ja tukimahdollisuuksia esitellään uudella, viisiosaisella ohjelmasarjalla. Ohjelmasarjan tavoitteena on lisätä tietoutta iäkkäille ja vammaisille tarkoitetusta korjausavustuksesta sekä pidentää ja parantaa heidän mahdollisuuksia kotona asumisessa.

Ohjelmasarja on tuotettu Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman sekä Satasote – Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen rahoituksella. Yhteistyössä ovat olleet mukana myös Vanhustyön keskusliitto sekä Satakunnan Ammattikorkeakoulu. Tervetuloa kotiin -ohjelmasarjan tarkoituksena on kertoa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tarjoamista korjausavustuksista omakotitalon tai muun omistusasunnon korjaamiseen.

Tervetuloa kotiin -sarja esitettiin KotiTV:ssä marras-joulukuussa 2021.

Tuottavuusohjelman edistämistä valvoo ohjausryhmä:

Ohjausryhmä muodostuu kaupunginhallituksesta, perusturvalautakunnan puheenjohtajistosta, perusturvajohtajasta sekä perusturvan palvelujohtajista. Ohjausryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja kustakin pääsopijajärjestöstä, Ulvilan ja Merikarvian kunnanjohtajat sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja.
 
Tuottavuusohjelman projektijohtajana toimii Marjukka Palin.

Marjukka Palin
Tuottavuusohjelman projektijohtaja
puh. 044 701 8037
marjukka.palin@pori.fi