Aikuisten hyvinvointi

Sosiaalityön tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Aikuisten hyvinvointipalveluihin liittyy neuvonta, ohjaus, tuki ja apua sosiaalisten sekä taloudellisten ongelmien selvittämisessä.

Sosiaalityön toimintaa ohjaa mm. sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Sosiaalihuoltolaissa säädetään sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä muista sosiaalihuollon kunnallisista tehtävistä ja palveluista ja niiden toteuttamisesta.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tarjoaa tukea erilaisissa pulmallisissa tilanteissa, kuten pitkittyneessä työttömyydessä, taloudellisissa vaikeuksissa, päihde-, mielenterveys- ja asumisongelmissa sekä tarjoaa tukea yleisistä arjen asioista selviytymiseen. Käytännössä aikuissosiaalityö vastaa myös sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä.

Aikuissosiaalityön päivystysasioissa voi soittaa sosiaalipäivystykseen, josta vastataan virka-aikana. Siihen voi soittaa, kun tilanne vaatii nopeita sosiaalityön toimenpiteitä eikä asiassa voi odottaa seuraavaan päivään. Puheluihin vastaa sosiaalialan ammattilainen.

Yhteystiedot

Porin aikuissosiaalityön toimisto
Teljäntori, Antinkatu 16 B, 5. kerros

puh. (02) 621 1100 (vaihde)
Avoinna ma-to klo 8-11 ja 12-16, pe 8-11 ja 12-15.

Aikuissosiaalityön infopuhelin puh. 044 701 6202
Avoinna ma-pe klo 9-12.

fax. 02 635 3864