Ankkuri

Ankkuri-toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla.

Toiminnan taustaa

Ajatus alkuvuodesta 2014 toimintansa aloittaneen Ankkuri-tiimin perustamisesta pohjautuu Porin kaupungin ja Porin poliisiaseman haluun tiivistää paikallista yhteistyötä. Aiemman yhteistyön myötä molemmat organisaatiot ovat vakuuttuneita yhteisen tekemisen vaikutuksista ja merkityksestä.

Ankkuri-toiminnan vakiinnuttaminen on myös osa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Sen mukaan Ankkuri-malli otetaan käyttöön vuoteen 2014 mennessä koko maassa alle 18-vuotiaiden rikoksentekijöiden rikoskierteen ehkäisyssä.

Lähtökohtana moniammatillisuus

Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä Porin poliisiasemalla. Ankkuri-tiimi muodostuu poliisin, sosiaalityöntekijän, ohjaajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan ryhmästä. Tiimi työskentelee poliisilaitoksella. Työntekijät tekevät ryhmänä tiivistä yhteistyötä tuoden kukin ammattiosaamisensa ja taustaorganisaatioidensa tuen ja osaamisen tiimin käyttöön. Ankkurin toiminta-alueena on Pori, Ulvila ja Merikarvia.

Moniammatillisen yhteistyön ansiosta asiakkaat saavat kokonaisvaltaista ja nopeaa tukea sekä ohjausta yhdestä toimipisteestä. Ratkaisevaa on, että asiakas pääsee nopeasti avun piiriin ilman viranomaiselta toiselle ”pompottelua”.

Asiakkaiden ohjautuminen Ankkuriin

Ankkuri-tiimi saa tiedon nuorten tekemistä rikoksista useimmiten poliisilta. Yhteyttä tiimiin voivat suoraan ottaa esimerkiksi koulujen henkilökunta ja vartiointiliikkeet. Lähisuhdeväkivaltatapaukset tulevat Ankkuri-tiimin tietoon tavallisesti poliisin kautta. Myös asiakas itse voi ottaa yhteyttä Ankkuri-tiimiin.

Tavoitteet

  • Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaiseen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

Yhteystiedot

Porin poliisiasema
Osoite: Satakunnankatu 5, PL 38, 28101 Pori

Sähköposti: ankkuritiimi@porinperusturva.fi

ylikonstaapeli Jenni Lindfors
0295 449 209
jenni.lindfors@poliisi.fi

vanhempi rikoskonstaapeli Anna Toukosalo
0295 449 022
anna.toukosalo@poliisi.fi

vanhempi rikoskonstaapeli Marju Kujansivu
0295 449 218
marju.kujansivu@poliisi.fi

vanhempi rikoskonstaapeli Veera Sihvola
0295 446 607
veera.salmi@poliisi.fi

sosiaalityöntekijä/ankkurikoordinaattori Sari Luoma
044 701 6138
sari.luoma@porinperusturva.fi

sosiaalityöntekijä Jenni Laurila
044 701 3027
jenni.laurila@porinperusturva.fi

sosiaalityöntekijä Maria Starck
044 701 3896
maria.starck@porinperusturva.fi

ohjaaja Marko Sulonen
044 701 9901
marko.sulonen@porinperusturva.fi

sosiaaliohjaaja Elina Paasikari
044 701 3074
elina.paasikari@porinperusturva.fi

sairaanhoitaja Elina Viljanen
044 701 6261
elina.viljanen@porinperusturva.fi

sairaanhoitaja Pauliina Leppälä
044 701 3028
pauliina.leppala@porinperusturva.fi


ankkuritoiminta.fi