Lähisuhdeväkivalta

Väkivalta läheisissä ihmissuhteissa voi koskettaa meistä ketä tahansa elämän jossain vaiheessa. On tärkeä tietää, että väkivalta ei yleensä lopu itsestään. Väkivalta on AINA väärin. Apua tilanteeseen on kuitenkin saatavilla. Muutos alkaa rohkeudesta kertoa väkivallasta ja uskalluksesta ottaa apua vastaan. Autamme Sinua puhumaan väkivallasta ja tarjoamme apua.

Mistä on kyse

Väkivaltaiset teot voivat olla luonteeltaan fyysisiä, seksuaalisia tai psyykkisiä tai kyse voi olla perustarpeiden tyydyttämisen estämisestä tai laiminlyönnistä. Väkivallan muodot esiintyvät harvoin yksinään. Väkivaltaa sisältävissä ihmissuhteissa ilmenee yleensä monia väkivallan muotoja samaan aikaan ja limittäin.

 • Fyysinen väkivalta: esimerkiksi töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, repiminen, ravistelu, ampuma- tai teräaseen käyttö, fyysisellä väkivallalla uhkailu
 • Henkinen väkivalta: esimerkiksi alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, kotieläinten vahingoittaminen tai jollakin näistä tai esimerkiksi itsemurhalla uhkaaminen
 • Seksuaalinen väkivalta: esimerkiksi raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen tai seksiin pakottaminen, seksuaalisella väkivallalla uhkailu, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, aborttiin pakottaminen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen
 • Taloudellinen väkivalta: esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön, taloudellisella väkivallalla uhkailu tai kiristäminen
 • Kemiallinen väkivalta: esimerkiksi lääkkeiden varastaminen, lääkkeiden antamatta jättäminen, lääkkeiden ja/tai huumausaineiden antaminen huumaustarkoituksessa
 • Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti: esimerkiksi lapsen, vanhuksen tai vammaisen henkilön jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on ollut niistä riippuvainen, toisen ihmisen vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla
 • Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta: esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, väkivallalla uhkaaminen tai sen käyttö uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla, kuten ns. kunniaväkivalta, uskontoon liittyvillä säännöillä uhkaaminen, pelottelu, kiristäminen, uskonnon harjoittamisen kieltäminen.

Ohjeita väkivallan uhrille

 • Kerro rohkeasti väkivallasta
 • Ota apua vastaan
 • Soita hätätilanteessa 112
 • Hakeudu tarvittaessa turvakotiin
 • Hakeudu lääkäriin pikaisesti fyysisen väkivallan kokemuksen jälkeen
 • Kerro väkivallasta auttavalle taholle ja poliisille
 • Ole yhteydessä Rikosuhripäivystykseen
 • LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON VAKAVAA MYÖS ILMAN FYYSISIÄ VAMMOJA

Apua ja tukea lähisuhdeväkivallan uhrille

Minkäänlaisen väkivallan kokemuksen kanssa ei pidä jäädä yksin. Ole rohkeasti yhteydessä. Rikosuhripäivystykseen ja Nollalinjaan voit olla yhteydessä nimettömästi.

Marak – moniammatillinen riskinarviointi kokous

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella toimii myös moniammatillinen MARAK-työryhmä. MARAK-toimintamalli on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat vakavaa parisuhdeväkivaltaa tai elävät sen uhan alla. Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista, myös kunniaväkivaltatapaukset soveltuvat käsiteltäviksi. Väkivallan harjoittaja voi olla nykyinen tai entinen avio-/ avopuoliso tai seurustelukumppani.

Ota yhteyttä: marak@porinperusturva.fi

Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja että uhri saa tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella mahdollisimman helposti, nopeasti sekä yksinkertaisesti.

MARAK-työskentelyn vaiheet

 1. Työskentely alkaa siitä, kun uhri ilmoittaa ammattilaiselle/viranomaiselle kokemastaan väkivallasta tai sen uhan alla elämisestä.
 2. Tämän jälkeen uhri käy ammattilaisen/viranomaisen kanssa luottamuksellisen keskustelun tilanteestaan. Keskustelun aikana täytetään riskinarvioinninlomake, jonka lopputulos kertoo, onko hän korkeassa riskissä joutua vakavan väkivallan uhriksi.
 3. Jos korkean riskin uhka täyttyy, ohjataan tapaus uhrin suostumuksella MARAK -työryhmän käsiteltäväksi
 4. Työryhmä laatii uhrille turvasuunnitelman ja uhri saa tuekseen tukihenkilön prosessin ajaksi.

Apua ja tukea sinulle alueellamme tarjoaa