Lapsiperheiden palvelut

Huolehdimme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Perheille kohdennetut palvelut tukevat vanhempia tai muita huoltajia lasten hyvinvoinnin ja kasvatuksen turvaamisessa. Perheiden palveluihin kuuluvat myös perheoikeudelliset asiat, kuten isyyden selvittäminen ja huoltajuus sekä vanhempien erotilanteessa lapsen huoltajuutta, asumista, tapaamisia ja elatusta koskevat sopimukset.

Lapsiperheiden palveluista huolehditaan, neuvoloissa, perheneuvolassa, perheoikeudellisissa palveluissa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä keskustellaan perheen terveyteen, hyvinvointiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Perheneuvolatyön painopiste taas on lasten kehityksellisten ja tunne-elämän ongelmien sekä perheen vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Perheneuvolasta saat apua seuraaviin asioihin:

  • lapsen kasvun ja kehityksen tuki, vanhemmuus
  • perheen kriisitilanne
  • vanhempien erotilanne
  • perheasioiden sovittelu

 Perheoikeudelliset palvelut auttaa seuraavissa asioissa:

  • isyyden selvittäminen
  • lapsen huoltajuus
  • lapsen elatus
  • vanhempien erotilanne
  • perheasioiden sovittelu