Lapsiperheiden palvelut

Huolehdimme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Perheille kohdennetut palvelut tukevat vanhempia tai muita huoltajia lasten hyvinvoinnin ja kasvatuksen turvaamisessa.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä keskustellaan perheen terveyteen, hyvinvointiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. 

Lapsiperheiden palveluissa  painopiste on erilaisissa perhesuhteiden ja lapsen kehityksen pulmissa. Lapsiperheiden palvelut vastaa perusturva-alueen lasten ja perheiden:

 • Vanhemmuuden ohjauksesta ja neuvonnasta
 • Eroneuvonnasta, eroauttamisesta ja perheasioidensovittelusta
 • Lasten kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen arvioinnista ja kehityksen tuesta
 • Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tuesta
 • Parisuhteen tuesta ja pariterapiasta
 • Perheen vuorovaikutuksen tuesta ja perheterapiasta
 • Lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten käsittelystä ja palvelutarpeen arviosta
 • Sosiaalihuoltolainmukaisen tuen järjestämisestä lapsiperheille: tilapäinen kotipalveluseteli, tukiperhe, tukihenkilö, perhetyö, sosiaaliohjaus, sosiaalityö
 • Lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksista sekä elatussopimuksista
 • Isyyden ja äitiyden selvittämisestä
 • Olosuhdeselvityksistä
 • Adoptioneuvonnasta
 • Tapaamistenvalvonnasta