Elatus

Ajanvaraus

Ajanvaraus ma klo 13.00-14.00 ja ti-pe klo 8.00-9.00  p. 044 701 6285
sekä ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta lastenvalvojien puhelinnumerot ma ja to klo 9.00-10.30

Varotoimet koronavirustartunnan ehkäisemiseksi: Älä tule vastaanotolle jos sinulla on kuumetta, yskää ja/tai ylähengitystieinfektion oireita tai olet saapunut ulkomaanmatkalta alle 14vrk sisällä. Ilmoita esteestä lastenvalvojallesi.

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta oman kykynsä mukaan. Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja kummankin vanhemman elatuskyvystä. Vanhemman velvollisuus maksaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Elatussopimus tehdään kirjallisesti. Lastenvalvoja vahvistaa elatussopimuksen tai käräjäoikeudessa tehdään päätös lapsen elatuksesta. Elatusapu maksetaan kuukausittain etukäteen. Elatusapua tarkistetaan vuosittaisen elinkustannusindeksin mukaan.

Lapsen elatuksen tarve määräytyy yleisten elinkustannusten osalta lapsen iän mukaisesti. Lisäksi lapsen elatuksen tarpeeseen vaikuttavat erityiset kustannukset, kuten lapsen osuus asumiskustannuksista, lapsen päivähoitomaksut, aamu- ja iltapäiväkerhomaksut, lapsen vakuutusmaksut, erityiset terveydenhoitokustannukset ja erityisestä harrastuksesta aiheutuvat kustannukset.

Lastenvalvoja voi tapaamisella vanhempien toiveesta laatia laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Myös lapsen vuoroasumisen yhteydessä vanhempien tulee sopia, miten lapsen elatusvastuu toteutuu vanhempien kesken. Oikeusministeriön ohjeessa elatusavun suuruuden arvioimiseksi ei ole otettu huomioon vuoroasumistilanteita ja esimerkiksi ohjeen mukaiset luonapitovähennykset eivät sellaisenaan sovellu vuoroasumiseen. Ohjetta voidaankin vuoroasumistilanteessa noudattaa vain soveltuvin osin.

Lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin (esim. lukion tai muun toisen asteen opiskelun) perusteella koulutusavustusta vanhemmalta, jos se katsotaan kohtuulliseksi vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella. Lapsi on 18 vuotta täytettyään toinen sopijaosapuoli. Mikäli lapsi muuttaa alaikäisenä pois kotoa, säilyy vanhempien elatusvelvollisuus edelleen.

Elatusavun vuosittainen indeksitarkastus, koskee kaikkia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. 

Elatusavun indeksikorotus on 1.1.2021 alkaen 0,20 %. Indeksikorotuksen lisäksi elatustuen määrää on korotettu niin, että täysimääräinen elatustuki on 167,35 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Varallisuusoloselvitys-lomakkeen löydät sosiaali- ja perhepalveluiden lomakkeista.

Jos vanhemmat eivät pääse lastenvalvojan luona sopimukseen elatusavusta, jompikumpi vanhempi voi viedä lapsen nimellä elatusasian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

YHTEYSTIEDOT

Ajanvaraus sekä neuvontaa, ohjausta ja konsultointia voit saada soittamalla suoraan työntekijöille.

Aalto Ritva, lastenvalvoja (vain torstaisin), puh. 044 701 6185

Lari Haanpää, lastenvalvoja, puh. 044 701 6118

Laura Leppämäki, lastenvalvoja, puh. 044 701 9771

Marika Nevala, lastenvalvoja, puh. 044 701 9772

Postiosoite

Lastenvalvojat
Perheoikeudelliset palvelut
PL 56
28101 Pori