Lapsen kehitys ja kuntoutus

Huoli lapsen kehityksestä

Joskus lapsi tarvitse lisätukea, jotta hän kehittyisi parhaalla mahdollisella tavalla. Kehityksen pulmia voi tulla esiin esimerkiksi puheen ja kielen, keskittymisen, hahmottamisen, sosiaalisten taitojen tai käyttäytymisen alueella. Silloin psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti tai lääkäri voivat tutkia lasta, ohjata perhettä ja suunnitella kuntoutusta.

Tuen saaminen ja palveluun ohjautuminen

Lapsi voidaan ohjata lapsiperheiden palveluiden ammattilaisen tutkimuksiin ja kuntoutustarpeen arvioon neuvolan, kouluterveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen/koulun erityisopettajan kautta. Lapsen tilanteeseen perehtyneet asiantuntijat (esim. psykologi tai puheterapeutti) suunnittelevat tarvittavan ohjauksen, tutkimuksen ja kuntoutuksen yhteistyössä vanhempien ja päiväkodin/koulun kanssa. Kouluikäiset ohjataan ensisijaisesti koulupsykologille silloin, kun on kyseessä oppimiseen liittyvä tai oppimisen tuen järjestämiseen liittyvä tuen tarve.
Lapsen arkiympäristössä järjestettävän tuen tarve tulee arvioida ja tukitoimet ottaa käyttöön varhaiskasvatuksessa ja koulussa ilman tutkimuksiakin heti, kun avun tarve on todettu.

Lasten ja nuorten moniammatillinen kuntoutustyöryhmä

Porin perusturvassa toimii lasten ja nuorten moniammatillinen kuntoutustyöryhmä, jota työntekijät voivat konsultoida alle 18-vuotiaiden lasten tai nuorten asioissa silloin, jos heidän neurologisen kehityksen ongelmiinsa ei pystytä tarjoamaan riittävästi tukea lähiympäristössä ja käytettävissä olevien palveluiden avulla. Kuntoutustyöryhmässä voidaan arvioida lapsen/nuoren tilanteeseen parhaiten sopiva hoidon ja kuntoutuksen järjestämistaho. Tarvittaessa kuntoutustyöryhmä voi myöntää palvelusetelin kuntoutusta varten toimintaterapiaan, puheterapiaan, neuropsykologiseen kuntoutukseen tai neuropsykiatriseen valmennukseen.

Voit kysyä lapsellesi ohjausta kehityksellisten pulmien selvittelyä varten terveydenhoitajalta tai varhaiskasvatuksen/koulun erityisopettajalta. Tarvittaessa voit soittaa lapsiperheiden palveluiden numeroon 044 701 6160 ja jättää soittopyynnön lasten kuntoutuspalveluiden psykologeille tai puheterapeuteille.