Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan kotiin tuotavaa palvelua. Kotipalvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin ja siinä korostuu ennaltaehkäisevyys.

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö:

 • lastenhoitoapu, lasten kasvatuksen ohjaus
 • välttämätön kodinhoitoapu
 • vanhemmuuden tukeminen
 • arkirutiinien hallinnassa tukeminen
 • perheen toimintakyvyn tukeminen muuttuvassa elämäntilanteessa

Lapsiperheille järjestetään lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua palvelusetelillä yhteistoiminta-alueen (Pori, Merikarvia, Ulvila) asiakkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Palvelusetelillä vastataan myös uuden sosiaalihuoltolain vaatimuksiin palvelutarjonnasta. Palveluseteli myönnetään, jos lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin myöntämisperusteet täyttyvät ja palvelusetelin käyttäminen soveltuu perheelle.

Palvelusetelin myöntämisen kriteerit ovat:

 • vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • vanhemman uupumus ja/tai masennus
 • vaikea elämäntilanne
 • lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen,
 • perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • vanhemman välttämätön asiointi

Palveluseteli on tasasuuruinen ja sen arvo on 33,00 euroa.

Yhteystiedot

Puhelinajat ma, ke ja pe kello 9–10.

Huom. Kotipalvelua haetaan lapsiperheiden palveluiden hakemuksella.