Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu perheenjäsenten välisten ristiriitojen ja ongelmien selvittelyyn ja ratkaisuun. Sovitteluun voivat osallistua puolisoiden lisäksi myös muut perheenjäsenet ja sitä voi pyytää kuka tahansa perheenjäsen, missä tahansa elämänsä vaiheessa. Sovittelun lähtökohtana on, että puolisoiden väliset ristiriidat ja avio-/avoliitossa tai sen purkautuessa esiin tulevat ongelmat voidaan ratkaista puolisoiden välisin neuvotteluin ja sopimuksin. Tavoitteena on löytää tasapuolinen, kaikkien perheenjäsenten hyväksymä ratkaisu erityisesti lapsen aseman ja etujen turvaamiseksi.

Perheasioiden sovittelua suositellaan erityisesti eron uhatessa ja harkinta-aikana niille perheille, joissa on alaikäisiä lapsia. Mikäli vanhemmat päättävät erota, perheasioiden sovittelijat auttavat sopimaan lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.

Yhteystiedot

Yhteyttä perheasioiden sovitteluun voi ottaa perheneuvolan ajanvaraukseen ma–pe klo 8–10.30 numeroon 044 701 6160.