Perheneuvola

Perheneuvola tarjoaa monipuolisia palveluita lapsiperheille. Henkilökuntaan kuuluu psykologeja, perheneuvojia (lisäkoulutettuja sosiaalityöntekijöitä), toimintaterapeutti, puheterapeutteja sekä osa-aikainen neuvolalääkäri.

Voit ottaa yhteyttä perheneuvolaan, kun

 • olet huolissasi lapsen kehityksestä tai käyttäytymisestä
 • haluat tukea vanhemmuuteen
 • tarvitset tukea parisuhteeseen
 • haluat keskustella erotilanteesta tai vanhemmuudesta eron jälkeen
 • haluat neuvoja uusperheen tilanteeseen
 • haluat perheasioiden sovittelua.

Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Lähetettä ei tarvita. Puheterapeutille tarvitaan ohjauslomake neuvolasta, päivähoidon erityislastentarhanopettajalta tai koulun erityisopettajalta.

Lapsen kehityksen ja tunne-elämän tutkimukset ja hoito

Perheneuvolassa tutkitaan ja kuntoutetaan lasten kehityksen ja tunne-elämän vaikeuksia. Lasten asioita hoidetaan aina yhdessä perheen kanssa. Vanhempia tuetaan lapsen kasvatuksessa ja hyvän vuorovaikutuksen luomisessa perheeseen.

Voit ottaa yhteyttä perheneuvolaan lapsen kehitykseen ja tunne-elämään liittyvissä asioissa, kun 

 • lapsen taidot eivät kehity odotusten mukaan
 • lapsen käyttäytyminen tai tunne-elämä herättävät huolta
 • arki lapsen kanssa ei suju
 • lapsi ei pärjää kavereiden kanssa 
 • päiväkodissa / koulussa on vaikeuksia tai lapsen kanssa toimivilla työntekijöillä on huolta lapsen tilanteesta

Perheneuvolassa voidaan selvitellä epäilyä lapsen kehityksen pulmista esimerkiksi psykologin tai puheterapeutin tutkimuksen avulla. Perhe ja päiväkoti/koulu saavat neuvoja lapsen tukemiseksi. Yhdessä perheen kanssa sovitaan lapsen jatkohoidosta ja kuntoutuksesta.

Lapsen tueksi voidaan järjestää puheterapiaa tai toimintaterapiaa. Perheneuvolassa on tarjolla myös tukikäyntejä psykologilla ja lyhytkestoista terapiaa. Perheneuvolan kuntoutustyöryhmä voi tulla mukaan lapsen hoitoon silloin, kun kehitykselliset vaikeudet vaativat pitkäaikaista seurantaa ja kuntoutusta. Sosiaalisen toimintakyvyn ja tarkkaavaisuuden pulmiin on tarjolla ryhmäkuntoutusta.

Useimmiten paras tapa auttaa lasta on perheen tukeminen.  Perheneuvolassa vanhemmat saavat käytännön neuvoja vanhemmuuteen ja vuorovaikutukseen perheterapeuttisin keinoin. Lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen vahvistamiseksi on tarjolla vuorovaikutusterapiaa (Theraplay).

Vanhemmat voivat saada tukea kasvatukseen myös ohjatuissa ryhmissä toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien vanhempien kanssa. 

YHTEYSTIEDOT

Perheneuvola on auki:

ma-to 8.00–16.00
pe 8.00–15.00

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus arkisin 8.00–10.30 numerossa 044 701 6160

Yrjönkatu 20,
28100 Pori