Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tukee vanhempia ja huoltajia silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua hyvinvointia uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lastensuojelun asiakkuus käynnistyy lastensuojeluilmoituksesta. Yhteyttä lastensuojeluun voi ottaa jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta; lapsi tai nuori itse, vanhempi, sukulaiset, ystävät tai naapurit. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa olevat tai hätäkeskus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat:

  • lastensuojelutarpeen selvitys
  • avohuollon tukitoimet
  • lapsen kiireellinen sijoitus

Kuka voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun?

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta. Lapsi tai nuori itse, sukulaiset, ystävät tai naapurit voivat ottaa yhteyttä. Lastensuojeluasia tulee vireille joko lastensuojeluilmoituksen tai lapsen/ vanhemman tekemän lastensuojeluhakemuksen kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt, hätäkeskustoimintaa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan, jos he ovat saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Yhteyden lastensuojeluun saa arkisin kello 8.00–16.00 välisenä aikana soittamalla sosiaalipäivystyksen numeroon 02 623 4380. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin yhteydenotto tapahtuu hätäkeskuksen kautta numerossa 112.

Ota yhteyttä:

Yta-alueen asukkaille Sosiaalipäivystys
02 623 4380
Faksinumero: 
Leila Linnainmaa
lastensuojelun päällikkö
Antinkatu 16 B, 6. kerros 28100 Pori
044 701 6147
044 701 6147
Faksinumero: 
02 639 4112