Avohuolto

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö auttaa lasta ja perhettä silloin, kun lapsen kehitys ja hyvinvointi on vaarassa.

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat vastaanottavat lastensuojeluilmoitukset sekä vastaa kiireellisistä lastensuojeluasioiden selvittelystä. Lastensuojeluhakemuksen tai lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisen jälkeen sosiaalityöntekijä arvioi onko lapsi tai perhe kiireellisen avun tarpeessa. Mikäli näin ei ole, tehdään 7 vuorokauden kuluessa päätös lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Mikäli lastensuojelutarpeen selvitys päätetään tehdä, on se tehtävä 3 kk kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen kuuluu, että sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tapaavat perhettä ja lasta ja arvioivat perheen tuen tarvetta.

Lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisen jälkeen tehdään päätös siitä, jatkuuko lapsen lastensuojelun asiakkuus ja minkälaisia tukitoimia perheelle järjestetään. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma.

Jokaiselle lapselle nimetään hänen asioistaan vastuussa oleva sosiaalityöntekijä, joka työskentelee lapselle laadittavan asiakassuunnitelman mukaisesti lapsen, perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa pitkäjänteisesti muutoksen aikaansaamiseksi.

Perhe voi tarvita apua tilapäisissä ongelmatilanteissa tai muutoksen aikaansaaminen voi kestää pidempään. Vanhempien päihteidenkäyttö, mielenterveydelliset ongelmat, perheväkivalta, lapsen hoidon laiminlyönti sekä nuoren oma päihteidenkäyttö, rikosten tekeminen tai muut vaikeudet ovat asioita, joissa avohuollon tukitoimet voivat auttaa.

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa:

 • Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työskentely lapsen ja perheen kanssa
 • Päivähoitopaikka
 • Tukihenkilö tai -perhe
 • Lasten harrastusten ja lomatoiminnan tukeminen
 • Nuorten työhön tutustuminen
 • Perhetyö
 • Lapsen edunvalvonta esitutkinnassa ja oikeudessa
 • Sosiaaliset selvitykset osana rikosseuraamusselvitystä yhdyskuntaseuraamusviraston kanssa
 • Lastensuojelun edunvalvoja
 • Taloudellinen tukeminen
 • Lyhytaikainen avohuollon sijoitus