Läheissijaisvanhemmuus

Lapsen kannalta hyvin tehty läheissijoitus turvaa pysyvyyttä lapsen elämässä. Hän saa kasvaa perheessä, joka tuntee hänet yleensä jo syntymästä asti ja jossa hänen elämästään osataan kertoa myös myönteisiä asioita.

Lastensuojelulaki 32 § edellyttää, että ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapsen sukulaisten tai muun läheisverkostoon kuuluvan henkilön mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai muuten osallistua lapsen tukemiseen sijoituksen aikana. Läheissijoitukset tukevat hyvin lapsen identiteetin muodostumista ja lapselle on helpompaa siirtyä etukäteen tuttuun perheeseen. Onnistunut läheissijoitus vaatii kuitenkin huolellisen valmistelun.

Läheisperheelle lapsen sijoituksen tarve tulee usein yllättäen. Siksi on tärkeää, että läheisperheelle annetaan mahdollisuus huolelliseen arviointi- ja valmennusprosessiin. Sijaisvanhemmuutta harkitsevan läheisperheen tulee saada tietoa muista sijoitusmahdollisuuksista ja mahdollisuuksista säilyä lapsen tukena, mikäli lapsi sijoitetaan toiseen perheeseen tai laitokseen. Tunteille on annettava tilaa, mutta päätöksen on perustuttava huolelliseen, lapsen edusta lähtevään pohdintaan.

Läheiskartoitus

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön sosiaalityöntekijät ovat läheiskartoituksissa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työparina. Kartoitustyöskentely alkaa yleensä verkostokokouksella, jossa paikalla ovat lapsen ja hänen vanhempiensa määrittelemät lapsen läheiset. On tärkeää saada paikalle kaikki henkilöt, joiden lapsi ja hänen vanhempansa arvioivat voivan olla lapsen tukena sijoituksen aikana. Heille annetaan tietoa siitä, mitä sijaisvanhemmuus vaatii ja miten muuten lasta voi tukea sijoituksen aikana. Läheisille kerrotaan myös lastensuojeluprosessin vaiheesta ja vaihtoehdoista, jos läheisverkostosta ei sijaishuoltopaikkaa löydy. Mikäli verkostosta löytyy sijaisperheeksi mahdollinen perhe, jatketaan työskentelyä heidän kanssaan. Avoimuus työskentelyssä on tärkeää.

Läheissijaisvanhempien tuki

Läheissijaisperheillä on oikeus tarvitsemaansa tukeen kuten muillakin sijaisperheillä. Kyseessä on kuitenkin erityinen sijaisvanhemmuus ja läheissijaisvanhemmille järjestään omia, ohjattuja vertaisryhmiä Satakunnassa.

Tervetuloa! Kysy lisätietoa Teija Aaltonen p. 044 701 9556.