Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaista avohuollon tukitoimintaa. Tukiperheitä tarvitaan myös sijaishuollossa oleville lapsille. Tukiperhetoiminnalla autetaan lasta ja hänen perhettään silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat heikentyneet tai perheen lähiverkosto puuttuu. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea lapsen perhettä, jotta perhe selviytyy jatkossa omin voimavaroin. Tukiperhe voi olla tukemassa perhettä myös heitä kohdanneen kriisin aikana.