Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon, laitoshuoltoon tai järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Kiireellinen sijoitus kestää korkeintaan 30 vrk. Kiireellistä sijoitusta voidaan myös jatkaa 30 vrk, mikäli lapsen tilanne vaatii lisäselvityksiä riittävien tukitoimien kartoittamiseksi tai huostaanoton tarpeen selvittämiseksi. Lapsen sijoitus voi jatkua myös avohuollon tukitoimena 12-vuotiaan lapsen ja hänen huoltajiensa suostumuksella.