Lastensuojelulaitokset ja tuettu asumisyksikkö

Porilla on lastensuojelulaitoksia sekä nuorten tuettuun asumiseen tarkoitettu asumisyksikkö.

Kalevanpuiston vastaanottokoti

Kalevanpuiston vastaanottokoti on tarkoitettu lyhytaikaisen, kiireellisen sijoituksen tarpeessa oleville lapsille. Päätöksen vastaanottokotiin sijoittamisesta tekee päivystävä sosiaalityöntekijä tai avohuollon lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Kalevanpuistosta lapsi siirtyy takaisin omaan kotiinsa tai toiseen sijoituspaikkaan.

Kalevanpuiston vastaanottokoti puh. 044 701 6213
Kalevanpuisto 72 B-C, 28120 Pori.

Vastaava ohjaaja Petra Ovaska-Eklund puh. 044 701 8051

Uudenkoiviston vastaanottokoti

Uudenkoiviston vastaanottokoti on 14 paikkainen nuorten vastaanottokoti, jonka toiminta on jaettu kahdelle osastolle. Vastaanottokoti on tarkoitettu 13- 17 -vuotiaille nuorille, ja päätöksen sijoittamisesta vastaanottokotiin tekee aina sosiaalityöntekijä. Osasto 1 toimii nuorten vastaanottoyksikkönä ja osasto 2 on tarkoitettu avohuollon sijoituksille. Osasto 2:lle tehtävä suunnitelmallinen avohuollon sijoitus eroaa vastaanotto-osastolle tehtävästä sijoituksesta siinä, että se on aina rajattu, tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava jakso. Se on suunnitelmallinen tukitoimi, joka järjestetään nuoren asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Vastaanottokodissa hoito on lyhytaikaista, enintään 3-6 kuukautta, jonka jälkeen nuori siirtyy takaisin omaan kotiinsa tai toiseen sijoituspaikkaan.

Uudenkoiviston vastaanottokoti
Kasvihuoneenkatu 16, 28130 Pori
Osasto 1 puh. 044 701 6227
Osasto 2 (Pätkis) puh. 044 701 6427

Vt. vastaava ohjaaja Susanna Suominen 044 701 9555

Keisarinviitta

Keisarinviitta on 14 paikkainen lastensuojelulaitos pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Keisarinviitan toiminta on jaettu kahdelle osastolle. Tavoitteena on tarjota kodinomainen, turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö, jossa lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Keisarinviitta
Keisarinviitantie 23, 28220 Pori
Osasto Kotola puh. 044 701 6341
Osasto Keisari puh. 044 701 6226

Vastaava ohjaaja Sari Sandholm puh. 044 701 8297

Tuulikoti

Tuulikoti on nuorten itsenäistymistä tukeva asumisyksikkö. Se on tarkoitettu 17-21-vuotiaille lastensuojelu avohuollon ja jälkihuollon asiakkaille. Tuulikoti jakautuu kahteen asumisyksikköön. Asuntolapuolella asuvat pääasiassa alle 18-vuotiaat nuoret ja samassa pihassa sijaitsevassa rivitalossa yli 18-vuotiaat nuoret. Jokaiselle nuorelle laaditaan muuton yhteydessä vuokrasopimus omaan asuntoon.

Nuori saa Tuulikodissa asuessaan ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Tuulikodin toiminta on ympärivuorokautista.

Tuulikoti puh. 044 701 4182
Apollontie 7, 28220 Pori

Vt. vastaava ohjaaja Susanna Suominen 044 701 9555