Lastensuojelulaitokset ja tuettu asumisyksikkö

Porilla on lastensuojelulaitoksia sekä nuorten tuettuun asumiseen tarkoitettu asumisyksikkö.

 • Lastensuojelulaitos Pellava on Porin perusturvakeskuksen 14 paikkainen 2- yksikköinen lastensuojelulaitos. Se on tarkoitettu pääasiassa alle 13-vuotiaille lapsille.
  Vastaanottoyksikkö Valkopellava on tarkoitettu lyhytaikaisen, kiireellisen sijoituksen tarpeessa oleville lapsille. Päätöksen lapsen sijoittamisesta tekee aina sosiaalityöntekijä. Valkopellavasta käsin tapahtuu myös vastaanottoperhetoiminnan koordinointi, ohjaus ja neuvonta.

  Kuntouttavaan yksikköön Sinipellavaan lapsi sijoitetaan suunnitelmallisesti. Sijoituksen kesto on keskimäärin 3-6 kuukautta, jona aikana lapsen hoito- ja kasvatus toteutetaan lapsen asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Sijoituksen ja työskentelyn tavoitteena on, että lapsi voi palata takaisin omaan kotiinsa.

  Lastensuojelulaitos Pellava
  Isosannanpuistokatu 19, 28100 Pori
  Valkopellava p. 044 701 6213
  Sinipellava p. 044 701 6215

  Vastaava ohjaaja Riikka Kakko p. 044 701 8051

 • Uudenkoiviston vastaanottokoti on 14 paikkainen nuorten vastaanottokoti, jonka toiminta on jaettu kahdelle osastolle. Vastaanottokoti on tarkoitettu 13- 17 -vuotiaille nuorille, ja päätöksen sijoittamisesta vastaanottokotiin tekee aina sosiaalityöntekijä. Osasto 1 toimii nuorten vastaanottoyksikkönä ja osasto 2 on tarkoitettu avohuollon sijoituksille. Osasto 2:lle tehtävä suunnitelmallinen avohuollon sijoitus eroaa vastaanotto-osastolle tehtävästä sijoituksesta siinä, että se on aina rajattu, tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava jakso. Se on suunnitelmallinen tukitoimi, joka järjestetään nuoren asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Vastaanottokodissa hoito on lyhytaikaista, enintään 3-6 kuukautta, jonka jälkeen nuori siirtyy takaisin omaan kotiinsa tai toiseen sijoituspaikkaan.

  Uudenkoiviston vastaanottokoti
  Kasvihuoneenkatu 16, 28130 Pori
  Vastaanotto yksikkö puh. 044 701 6227
  Pätkis yksikkö puh. 044 701 6427

  Vastaava ohjaaja Susanna Suominen 044 701 9555

 • Keisarinviitta on 13 paikkainen lastensuojelulaitos pääsääntöisesti 12-17-vuotiaille, pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Keisarinviittaan sijoitus tehdään aina suunnitelmallisesti. Keisarinviitan toiminta on jaettu kahteen yksikköön; Keisariin ja Kotolaan. Tavoitteena on tarjota kodinomainen, turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö, jossa lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan.

  Lastensuojelulaitos KeisarinviittaKeisarinviitantie 23, 28220 Pori

  Yksikkö Kotola puh. 044 701 6341Yksikkö Keisari puh. 044 701 6226

  Vastaava ohjaaja Tarja Ikonen puh. 044 701 8297

 • Tuulikoti on nuorten itsenäistymistä tukeva asumisyksikkö. Se on tarkoitettu 17-21-vuotiaille lastensuojelu avohuollon ja jälkihuollon asiakkaille. Tuulikoti jakautuu kahteen asumisyksikköön. Asuntolapuolella asuvat pääasiassa alle 18-vuotiaat nuoret ja samassa pihassa sijaitsevassa rivitalossa yli 18-vuotiaat nuoret. Jokaiselle nuorelle laaditaan muuton yhteydessä vuokrasopimus omaan asuntoon.

  Nuori saa Tuulikodissa asuessaan ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Tuulikodin toiminta on ympärivuorokautista.

  Tuulikoti puh. 044 701 4182
  Apollontie 7, 28220 Pori

  Vastaava ohjaaja Susanna Suominen 044 701 9555

 • Työskentelyssämme korostuu positiivinen näkökulma ja tavoitteena on löytää yhdessä uusia toimintamalleja entisten toimimattomien tilalle. Karhunsyliin sijoitus tehdään aina suunnitelmallisesti.

  Työskentelemme moniammatillisesti lapsen ja hänen perheensä, sekä verkostojen kanssa, huomioiden tarpeet kokonaisvaltaisesti. Lapselle laaditaan yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, johon kirjataan sijoituksen tavoitteet. Arvioimme tavoitteiden toteutumista arjessa.

  Tarjoamme kodinomaisen, turvallisen, kannustavan ja osallistavan ilmapiirin, sekä tukea arjen hallintaan jokaisen yksilölliset voimavarat huomioiden.

  Radioasemantie 10, 28330 Pori

  Yksikkö 1 p. 044 701 6611
  Yksikkö 2 p. 044 701 6612

  Vastaava ohjaaja Annika Sorvari p. 044 701 6613