Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimiin perustuvaa koko perheen tavoitteellista ja tuettua toimintaa. Perheiden kanssa tehdään perhearviointia. Arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhemman tilanteen ja tuen tarvetta, tunnistetaan perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyritään lieventämään. Perhekuntoutus on asiakaslähtöistä ja avointa toimintaa.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on auttaa perheitä konkreettisesti selviämään arjessa eteen tulevissa pulmissa ja ongelmissa. Toiminnan lähtökohtana ovat perheen voimavarat, taidot ja toiveet.

Henkilökunta auttaa ja ohjaa tarvittavissa, yhteisesti sovituissa asioissa. Tavoitteena on vahvistaa arjessa hyvin sujuvia asioita sekä antaa apua ja opastusta vaativiin asioihin.

Lasten ja perheen läheiset otetaan mukaan työskentelyyn.