Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimiin perustuvaa koko perheen tavoitteellista ja tuettua toimintaa. Perheiden kanssa tehdään perhearviointia. Arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhemman tilanteen ja tuen tarvetta, tunnistetaan perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyritään lieventämään. Perhekuntoutus on asiakaslähtöistä ja avointa toimintaa.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on auttaa perheitä konkreettisesti selviämään arjessa eteen tulevissa pulmissa ja ongelmissa. Toiminnan lähtökohtana ovat perheen voimavarat, taidot ja toiveet.

Henkilökunta auttaa ja ohjaa tarvittavissa, yhteisesti sovituissa asioissa. Tavoitteena on vahvistaa arjessa hyvin sujuvia asioita sekä antaa apua ja opastusta vaativiin asioihin.

Lasten ja perheen läheiset otetaan mukaan työskentelyyn.

Perhekuntoutus Villapumpuli

Porissa toimiva perhekuntoutus Villapumpuli on neljän perheen yksikkö. Jokaisella perheellä on oma asunto ja käytössään yhteiset oleskelutilat.

Toiminta on lastensuojelun avohuollon palvelua. Kuntoutuksen alussa yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa laaditut tavoitteet ohjaavat työskentelyä. Tavoitteiden tarkastelu ja arviointi ovat oleellinen osa perhekuntoutusta.

Perhe saa kuntoutuksesta valmiuksia, joiden avulla perheen arki sujuu ja lapset saavat tarvitsemansa huolenpidon, turvan ja vanhemman läsnäolon.

Perhekuntoutus Villapumpuli
Isosannanpuistokatu 19
28190 Pori
puh. 044 701 1997