Perhetyön yksikkö

Perhetyö on lastensuojeluperheille tarkoitettua kotiin annettavaa tavoitteellista ja määräaikaista apua ja tukea. Perhetyöntekijät tukevat perheitä arkielämän hallinnassa, kriisitilanteiden selvittämisessä sekä omien voimavarojen kohentamisessa. Perheen lapsia kuullaan työskentelyn alkaessa ja eri vaiheissa, jotta myös heidän tarpeitaan ja toiveitaan huomioidaan. Työskentelyä määrittävät asiakasperheiden toiveet, tarpeet ja ongelmatilanteet sekä sosiaalityöntekijän näkemys perheen avun laadusta ja määrästä. Työskentelylle asetettuja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa neuvotellen.

Teemme myös yhteistyötä perheiden läheisten ja eri yhteistyökumppaneiden kesken. Työssämme näkyy vahva ammatillisuus, perheiden kunnioittaminen ja yksilöllisyyden huomioiminen.

Perhetyö on luottamuksellista ja maksutonta.

Yhteystiedot

Viilanhakkaajankatu 7 28130 Pori