Sijaisvanhemmaksi ja tukiperheeksi Satakunnassa

Järjestämme sijaisvanhemmuutta harkitseville kaksi Pride-valmennuskurssia vuosittain. Valmennus auttaa perhettä pohtimaan valmiuksiaan ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Mikäli haluaisit tarjota lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle kodin, ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Kouluttajina toimii kokenut sijaisvanhempi ja sosiaalityöntekijä. Kaikki kehittämisyksikön kouluttajat ovat käyneet Pesäpuu ry:n Pride kouluttajakoulutuksen.

Tarvetta on tällä hetkellä erityisesti perheistä, joilla olisi valmius ottaa sisaruksia ja kouluikäisiä lapsia.

Pride -valmennuksen aikana pohditaan omia valmiuksia toimia sijaisvanhempina:

  1. Kyky suojella ja hoivata
  2. Valmius tukea lapsen kehitystä
  3. Valmius tukea lapsen suhteita hänelle läheisiin ihmisiin
  4. Valmius sitoutua lapseen
  5. Valmius tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

Mitä on olla sijaisperhe? Lue lisää

Perhehoidon ABC-käsikirja perhehoitajille 

Jos olet kiinnostunut sijaisperheydestä ja osallistumaan Pride-valmennukseen, ota yhteyttä! Yhteydenotot: sosiaalityöntekijä Teija Aaltoseen puh: 044 7019 556, sosiaalityöntekijä Petra Ahoseen puh: 044 7019 631 tai johtavaan sosiaalityöntekijä Marketta Raivioon 044 7019 551. Voit olla yhteydessä myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@pori.fi

Tukiperheeksi Satakunnassa

Tukiperhetoiminta on yksi keino auttaa tuen tarpeessa olevaa lasta. Tukiperhetoimintaan kuuluu tavallisen perhe-elämän mallin antaminen lapsille. Tukiperheenä oleminen tarkoittaa tavallisia asioita, yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä lasten kanssa.

Jos olet kiinnostunut ryhtymään tukiperheeksi, niin ota yhteyttä sosiaaliohjaaja Terttu Nuolivaaraan puh 044 7019 747.  Kerromme mielellämme lisää!