Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelulain mukaan lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos

  1. on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa
  2. edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia siitä, että lapselle haetaan lastensuojeluasiassa edunvalvojaa silloin, kun hakemisen edellytykset täyttyvät. Lapsi voi tarvita edunvalvojaa lastensuojeluprosessissa tiettyihin vaiheisiin ja rikosoikeudellisessa prosessissa oikeusavustajan ohella valvomaan lapsen etua ja käyttämään puhevaltaa. Esitutkintalain perusteella poliisi voi hakea suoraan edunvalvojaa rikosasioissa.

Edunvalvojan hakeminen

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö koordinoi lastensuojelun edunvalvontatoimintaa alueellaan. Sosiaalityöntekijä tai poliisi tekee hakemuksen edunvalvojan määräämisestä käräjäoikeudelle. Hakemukseen liitetään edunvalvojan suostumus.

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa. Kaikki yksikön kautta saatavat edunvalvojat ovat käyneet lastensuojelun edunvalvojakoulutuksen.