Maakunnalliset lastensuojelun valmennus ja kehittämispalvelut

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö toimii maakunnallisena yksikkönä, joka on osa Satakunnan kuntien palvelurakennetta ja palvelujen kehittämistä. Tehtävänä on edistää lastensuojelun sijaishuollossa tasavertaisten palveluiden saamista ja lastensuojelutyön osaamista asuinkunnasta riippumatta. Porin hallinnoiman lastensuojelun kehittämisyksikön toiminnassa ovat mukana kaikki Satakunnan 17 kuntaa. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön toiminta rahoitetaan kuntarahoituksella.

Lastensuojelun kehittämisyksikön tavoitteena on erityisesti lastensuojelun sijaishuollon perusosaamisen vahvistaminen sekä erityisosaamisen lisääminen. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Satakunnan kuntien lastensuojelun työntekijöiden ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on yhteneväiset työkäytännöt lapsen edun toteutumiseksi ja perhehoidon vahvistaminen Satakunnassa. Yksikkö rekrytoi ja valmentaa sijaisperheitä sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen perhehoitoon sekä kouluttaa sijaisvanhempia ja järjestää perhehoidon tukea maakunnallisesti. Kehittämisyksikkö ylläpitää tietoa sijaishuoltopaikoista. Tavoitteena on lapsen tarpeita vastaavan sijoituksen toteutuminen.

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö järjestää valmennusta ja koulutusta sijais- ja tukiperheille.  Lisäksi järjestetään vertaisryhmiä perhehoitajille, lastensuojelun asiakkaille ja työntekijöille. Kehittämisyksikkö tukee maakunnallista yhteistyötä ja yhteisiä toimintakäytäntöjä. Kehittämistyössä ovat vahvasti mukana lastensuojelun kokemusasiantuntijat – mm. Satanuoret, jotka ovat olleet mukana kehittämistyössä vuodesta 2013. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö järjestää säännöllisesti kokoontuvat lastensuojelun asiantuntijaryhmät sekä koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa.