Lastensuojelun asiantuntijaryhmät

Satakunnassa kokoontuu kaksi asiantuntijaryhmää (LsL 14 §), toinen Porissa ja toinen Raumalla. Satakunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijät voivat käyttää molempia asiantuntijaryhmiä. Ryhmiä koordinoi Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö ja ne kokoontuvat kumpikin kerran kuukaudessa. Asiantuntijaryhmät ovat siis käytettävissä noin kahden viikon välein (kesäaikana on tauko).

Satakuntalaiset lastensuojelun sosiaalityöntekijät voivat varata asiantuntijaryhmän tuekseen haasteellisissa asiakastapauksissa vähintään viikkoa ennen kokoontumista. Ota yhteyttä kehittämisyksikön työntekijöihin!

Ryhmien kokoontuminen ja yhteenvedon tekeminen

Ryhmien kokoontumisajat sovitaan vuodeksi kerrallaan. Ryhmässä käsitellään yleensä vain yksi tapaus ja ryhmän kesto on kaksi tuntia. Ryhmä varataan noin viikkoa ennen kokoontumista ja sosiaalityöntekijä tekee lyhyen yhteenvedon tapauksesta ilman tunnistetietoja. Se toimitetaan etukäteen asiantuntijoille. Yhteenvedon tekemistä helpottamaan on lomake, mutta sosiaalityöntekijät voivat tehdä sen myös vapaamuotoisesti. Yhteenvedon tekeminen etukäteen ei ole välttämätöntä. Sosiaalityöntekijää pyydetään kuitenkin aina miettimään olennaisimmat kysymykset, joita hän toivoo ryhmässä pohdittavan. Asiakkaille kertomista helpottamaan on ryhmän toiminnasta tehty esite.

Lausunnon tekeminen

Asiantuntijaryhmästä saa tarvittaessa myös lausunnon (tällöin on tärkeätä pyytää asiakkaalta lupa kirjallisesti). Lausunto kirjoitetaan niin, että kaikkien asiantuntijaryhmään osallistujien on mahdollisuus nähdä se. Lausunnossa mainitaan, että se on tehty mahdollisen etukäteisinformaation sekä kokouksessa saatujen tietojen pohjalta. Lausunnon allekirjoittaa kehittämisyksikön työntekijä.

Asiantuntijatahot

Asiantuntijatahoja ovat: lasten-, nuorten- ja aikuisten psykiatria, neuvola, päivähoito, koulu, terveydenhuolto, päihdehuolto, perheneuvola, lastensuojelun sosiaalityö ja psykologi, päihdehuolto, lakimies ja poliisi. Paikalle kutsutaan tapauksen kannalta olennaiset asiantuntijat. Asiantuntijat osallistuvat kokoontumisiin omista virkatöistään käsin.