Lastensuojelun edunvalvonta

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa Satakunnassa 1.1.2022 alkaen.

Satakunnassa edunvalvojaa hakevat tai alueella edunvalvojina toimivat voivat ottaa yhteyttä Pikassokseen: 
Suunnittelija Minka Leino-Holm, puh. 050 352 9953, sp. minka.leino-holm@pikassos.fi

Lastensuojelun edunvalvontaa on haettava tilanteessa, jossa huoltaja ei voi puolueettomasti toimia lapsen edunvalvojana lastensuojelusasiassa. Lastensuojeluasiassa lapsen henkilöön liittyvän edunvalvonnan hakeminen perustuu lastensuojelulakiin. Edunvalvojaa haetaan lastensuojeluasioissa ensisijaisesti lastensuojelulain 22 §:n nojalla. Säännöksen mukaan lapselle on tarvittaessa haettava edunvalvojaa käyttämään hänen puhevaltaansa lastensuojeluasiassa. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on velvollisuus huolehtia, että edunvalvojaa haetaan tarvittaessa.

Lastensuojelulain 22 §:n mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja käyttämään hänen puhevaltaansa, jos on perusteltu syy olettaa:

1. ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja
2. edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.

Lapselle tulee harkita edunvalvojaa lastensuojeluasiassa esimerkiksi kun
• huoltaja ei terveydellisistä syistä pysty edustamaan lasta tai valvomaan tämän etua
• huoltaja ei käytä lapsen puhevaltaa (esim. huoltaja on hyvin passiivinen)
• lapsen yksityisyyden suojaan liittyy kiistatilanne
• huostaanottoon tai sijaishuoltoon liittyvä tilanne on riitaisa
• lapsi jää äkillisesti vaille huoltajaa

Sosiaalityöntekijä tekee hakemuksen edunvalvojan määräämisestä käräjäoikeudelle. Hakemukseen liitetään edunvalvojan suostumus. Edunvalvojan määrää pääasiassa tuomioistuin.

Lisätietoa aiheesta, tarvittavat asiakirjat sekä esitteitä edunvalvonnasta löydät Pikassoksen nettisivuilta.