Sijaisvanhemmaksi ja tukiperheeksi Satakunnassa

Järjestämme sijaisvanhemmuutta harkitseville kaksi Pride-valmennuskurssia vuosittain. Valmennus auttaa perhettä pohtimaan valmiuksiaan ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Mikäli haluaisit tarjota lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle kodin, ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Kouluttajina toimii kokenut sijaisvanhempi ja sosiaalityöntekijä. Kaikki kehittämisyksikön kouluttajat ovat käyneet Pesäpuu ry:n Pride kouluttajakoulutuksen.

Tarvetta on tällä hetkellä erityisesti perheistä, joilla olisi valmius ottaa sisaruksia ja kouluikäisiä lapsia.

Pride -valmennuksen aikana pohditaan omia valmiuksia toimia sijaisvanhempina:

  1. Kyky suojella ja hoivata
  2. Valmius tukea lapsen kehitystä
  3. Valmius tukea lapsen suhteita hänelle läheisiin ihmisiin
  4. Valmius sitoutua lapseen
  5. Valmius tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

Mitä on olla sijaisperhe? Lue lisää

Perhehoidon ABC-käsikirja perhehoitajille. 

Jos olet kiinnostunut sijaisperheydestä ja osallistumaan Pride-valmennukseen, ota yhteyttä! 

Jos olet kiinnostunut ryhtymään tukiperheeksi, niin ota yhteyttä sosiaaliohjaaja Kirsi Leppänen p. 044 701 9747 kirsi.p.leppanen@porinperustruva.fi  Kerromme mielellämme lisää!

Tukiperheeksi Satakunnassa

Tukiperhetoiminta on yksi keino auttaa tuen tarpeessa olevaa lasta. Tukiperhetoimintaan kuuluu tavallisen perhe-elämän mallin antaminen lapsille. Tukiperheenä oleminen tarkoittaa tavallisia asioita, yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä lasten kanssa.

Jos olet kiinnostunut ryhtymään tukiperheeksi, niin ota yhteyttä sosiaaliohjaaja Henna Rosenholmiin puh. 044 701 9747, henna.rosenholm@porinperusturva.fi  Kerromme mielellämme lisää!