Vertaisryhmät

Vertaisryhmässä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan. Kokemusten ja tunteiden jakaminen vertaisten kanssa helpottaa joskus. Vertaisryhmään kuuluminen on täysin vapaaehtoista. Lisäksi ryhmässä vaalitaan tasa-arvoa ja toisten kunnioittamista. Näin syntyy turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Kokemus on osoittanut, että vertaistuessa on voimaa.

Sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien vertaistapaamiset

Vertaistapaamiset on tarkoitettu Satakunnan alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille. Tervetuloa jakamaan kokemuksia ja keskustelemaan.

Perhehoitajien vertaistapaamiset

Paikalliset sijaiskotiyhdistykset järjestävät perhehoitajille vertaisryhmiä. Ryhmissä sijaisvanhemmilla on mahdollisuus tavata muita sijaisvanhempia ja keskustella perhehoitoon liittyvistä asioista sekä jakaa kokemuksiaan vertaisten kanssa oman halunsa mukaan. Vertaisryhmiin voi osallistua, vaikka ei olisikaan yhdistyksen jäsen.

Satakunnan sijaisvanhemmat ry:n sivuilta löytyy tietoa vertaistapaamisista sekä yhdistyksen muustakin toiminnasta.

Läheissijaisvanhempien tapaamiset

Useat isovanhemmat, tädit, sedät, kummit ja muut lasten läheissijaisvanhempina toimivat ovat jo jonkin aikaa kokoontuneet kolme kertaa vuodessa. Läheissijaisvanhempana toimiminen on omanlaistansa sijaisvanhemmuutta. Yhteisissä tapaamisissa on mahdollista saada vertaistukea, osallistua keskusteluun, saada ja jakaa kokemuksia oman halunsa mukaan.
Ryhmä on avoin kaikille ja olette sekä vanhat että uudet oikein lämpimästi tervetulleita.

Lisätietoa saa Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön sosiaalityöntekijöiltä.

Vastaanottoperheiden tapaamiset

Lyhytaikaista perhehoitoa tarjoaville perheille järjestetään säännöllisesti vertaistapaamisia. Tapaamisissa on yleensä aiheena jokin lyhytaikaisen perhehoitoon liittyvä koulutusteema. Tarkoituksena on tavata, oppia ja jakaa kokemuksia toisten lyhytaikaista perhehoitoa tarjoavien perheiden kanssa. Tapaamisten aikataulu on toimitettu vastaanottoperheille.

Voikukkia – vertaistukiryhmät vanhemmille

Voikukkia vertaistukiryhmät on tarkoitettu lapsen huostaanoton ja lapsen kodin ulkopuolelle sijoituksen kokeneille vanhemmille. Vertaistukiryhmän voima on siinä, että elämäntilanteesta voi puhua sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet saman. Vuosittain järjestetään 1 – 2 vertaistukiryhmää, ryhmässä on 4-8 jäsentä ja koulutetut ohjaajat. Tapaamiskertoja on noin kymmenen. Tapaamiskerroilla käsitellään lapsesta luopumisen kriisiä, lapsen kriisiä, lapsen sijoituksen herättämät ajatukset ja tunteet, suhde ja yhteydenpito lapseen, jaetun vanhemmuuden ilot ja surut, myös ryhmäläisten omille toiveille on tilaa. Vertaistukiryhmän ohjaajat haastattelevat osallistujat. Alkuhaastattelun tarkoitus on tutustua ennakkoon ja samalla voidaan keskustella ryhmäkertojen sisällöstä. Voikukkia vertaistukiryhmät ovat suljettuja ryhmiä, joihin sitoudutaan koko ajaksi. Voikukkia ryhmään osallistuneet ovat antaneet ryhmätoiminnasta positiivista palautetta.

Ryhmä voidaan aloittaa, kun saadaan riittävän monta osallistujaa. Tietoa aloittavista ryhmistä voi kysellä kunnan lastensuojelun työntekijöiltä sekä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön työntekijöiltä.