Fysioterapia ja toimintaterapia

Polikliinisessä osaamiskeskuksessa diagnostisoidaan ja hoidetaan tuki- ja liikuntaelimistön alueelle paikantuvia kipuja ja toimintahäiriöitä sekä tehdään kuntoutus-, apuväline- ja työkykyarvioita yhteistyössä sairaanhoitopiirin erityispoliklinikoiden kanssa.

Toimintaan kuuluu:

  • fysioterapeuttiset tutkimukset ja ohjaukset
  • erityishoidot, kuten akupunktio, inkontinenssihoito, lymfaterapia, tukisukka-arviot
  • tuki- ja liikuntaelinsairaus- sekä aivohalvauspotilaiden yksilö- ja ryhmähoidot
  • sairaanhoitolaitoksista lähetettyjen tapaturma- ja leikkauspotilaiden jatkofysioterapia
  • pienapuvälinearviot
  • harjoitukset
  • kodinmuutostöiden arvio – kotikäynnit