Mobiilit kuntoutuspalvelut

Fysioterapia on liikunta ja toimintakykyä parantavaa ja ylläpitävää toimintaa. Tavoitteena kuntoutujan kotiutuminen sairaalasta. Kuntoutusta tarjotaan myös asiakkaan luokse vietävinä palveluina, eli mobiileina kuntoutuspalveluina.

Mobiileihin kuntoutuspalveluihin kuuluu toimintaterapiaa ja fysioterapiaa sairaalan osastoilla, asumispalveluissa ja kotona. Terapeutit tekevät myös muun muassa ryhmäkuntoutusta palvelutaloissa. Palvelukotien asukkaille tarjotaan myös liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta esim. leikkausten jälkeisissä tilanteissa. Terapeutit ohjaavat ja neuvovat myös henkilökuntaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen.

Perusturvakeskuksen sairaalan osastojen kuntoutuspalvelut

Fysioterapia on liikunta ja toimintakykyä parantavaa ja ylläpitävää toimintaa. Tavoitteena toiminnassa on kuntoutujan kotiutuminen sairaalasta. Palveluihin kuuluu myös toimintaterapia, tuet, lastat, pienapuvälinearviot, -harjoitukset, kodinmuutostöiden arvio sekä kotikäynnit. Fysio- ja toimintaterapiaa tarvitaan osaston lääkärin lähete.

T2 Neurologinen kuntoutusosasto (044 701 4203)
T3 Muistipotilaan kuntouttava osasto (044 7010795)
T4 Kuntouttava lyhytaikaisosasto (044 701 0794
T5 Geriatrinen kuntoutusosasto (044 7010793)
T6 Kirurginen kuntouusosasto (044 7010792)
T7 Kuntouttava lyhytaikaisosasto (044 701 3757)

Poliklinikkatoiminta puh. 044 701 3246
Sairaala puh. 044 701 9756

Palveluasumisen yksiköiden kuntoutuspalvelut

Palvelukoti Jokiranta ja palvelutalo Jokihelmi

 • Ryhmäkuntoutusta Liinaharjan palvelutalossa palvelutalon asukkaille
 • Ryhmäkuntoutusta Länsi-Porin alueella asuville ikääntyneille Jokihelmen kuntosalissa
 • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
 • Apuvälineasioiden hoitoa

Terapeutit puh. 044 701 5025, 044 701 8056

Palvelukeskus Himmeli

 • Ryhmä- ja yksilökuntoutusta intervallijaksoilla käyville ikäihmisille kotona selviytymisen tueksi ja tarvittaessa kotikäntejä kodinmuutostöiden ja apuvälinetarpeiden arvioimiseksi.
 • Palvelukeskuksen asukkaille liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta esim. leikkausten jälkeisissä tilanteissa
 • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
 • Apuvälineasioiden hoitoa

Terapeutit puh. 044 701 6715

Palvelukoti Kyläsaari

 • Palvelukodin asukkaille liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta esim. leikkausten jälkeisissä tilanteissa
 • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
 • Apuvälineasioiden hoitoa

Terapeutti puh. 044 701 8155

Kotiin annettavat palvelut

Kotisairaalan fysioterapia

Toiminta lääkärin lähetteellä

 • Arviokäynnit potilaan luona sairaalassa ennen kotiutumista
 • Fysioterapiatarpeen kartoittaminen potilaan kotona
 • Terapian toteuttaminen, apuvälineasioiden hoitaminen
 • Kotona selviytymisen tukeminen kuntoutujaa ja läheisiä ohjaamalla sekä neuvomalla

puh. 044 701 6059

Kotihoitopalveluiden fysioterapia

 • Kotihoitopalveluiden piiriin kuuluvien asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn kartoitukset ja niiden mukaan laadittujen harjoitusohjelmien laatiminen ja ohjaus
 • Apuvälineasioiden hoito
 • Kotihoitopalveluiden henkilökunnan ergonominen ohjaus ja kuntouttavaan hoitotyöhön ohjaaminen
 • Erilaisten liikuntaryhmien vetäminen
 • Tehostetun palveluasumisen asukkaiden toimintakyvyn kartoitus
 • Yksilöllisen ja ryhmäterapian toteuttaminen
 • Hoitohenkilökunnan ergonominen ohjaus asukkaiden avustamisessa ja kuntouttavan työotteen tukeminen

Keski-Länsi-Pori alue: puh. 044 701 5025
Ulvila: Fysioterapeutti Laura Hannula, puh. 044 701 0552
Lavia: Fysioterapeutti Kirsi Kuusisto, puh. 044 701 8821
Tukisukkien mittaus Ulvilan, Kullaan ja Itä-Porin alueilla: Kuntohoitaja Tiina Pösö, puh. 044 701 0553

Kehitysvammaisten palveluasunnot

 • Yksilöterapiaa kotona ja ryhmäliikuntaa sekä yksilökuntoutusta eri asuntoloissa oleville kuntoutujille
 • Kuntouttavaa hoitotyötä tukevaa ohjausta ja neuvontaa läheisille ja hoitohenkilökunnalle
 • Apuvälineasioiden hoitoa

puh. 044 701 8057

Kuntoutusohjaus

 • Kuntoutujan ja hänen läheistensä tukemista, neuvontaa ja ohjausta kuntoutumiseen liittyvissä asioissa
 • Sosiaali-, terveys- ja vammaispalveluista sekä tukitoimista tiedottamista
 • Yhdyshenkilönä toimiminen kuntoutujan kodin ja hoito- sekä kuntoutushenkilökunnan välillä
 • Porin perusturvakeskuksen neurologisille ja geriatrisille kuntoutujille ja heidän läheisilleen, kun hoitovastuu on siirtynyt erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.
 • Yhteydenotto: kuntoutuja itse, hänen läheisensä, sosiaali- tai terveydenhuollon edustaja
 • Kuntoutusohjaus on maksutonta.

Kuntoutusohjaaja, puh. 044 701 7031, neurologiset sairaudet
Kuntoutusohjaaja, puh. 044 701 2749, geriatriset asiakkaat