Mobiilit kuntoutuspalvelut

Fysioterapia on liikunta ja toimintakykyä parantavaa ja ylläpitävää toimintaa. Tavoitteena kuntoutujan kotiutuminen sairaalasta. Kuntoutusta tarjotaan myös asiakkaan luokse vietävinä palveluina, eli mobiileina kuntoutuspalveluina.

Mobiileihin kuntoutuspalveluihin kuuluu toimintaterapiaa ja fysioterapiaa sairaalan osastoilla, asumispalveluissa ja kotona. Terapeutit tekevät myös muun muassa ryhmäkuntoutusta palvelutaloissa. Palvelukotien asukkaille tarjotaan myös liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta esim. leikkausten jälkeisissä tilanteissa. Terapeutit ohjaavat ja neuvovat myös henkilökuntaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen.

 • Fysioterapia on liikunta ja toimintakykyä parantavaa ja ylläpitävää toimintaa. Tavoitteena toiminnassa on kuntoutujan kotiutuminen sairaalasta. Palveluihin kuuluu myös toimintaterapia, tuet, lastat, pienapuvälinearviot, -harjoitukset, kodinmuutostöiden arvio sekä kotikäynnit. Fysio- ja toimintaterapiaa tarvitaan osaston lääkärin lähete.

  T2 Neurologinen kuntoutusosasto (044 701 4203)
  T3 Muistipotilaan kuntouttava osasto (044 7010795)
  T4 Kuntouttava lyhytaikaisosasto (044 701 0794
  T5 Geriatrinen kuntoutusosasto (044 7010793)
  T6 Kirurginen kuntouusosasto (044 7010792)
  T7 Kuntouttava lyhytaikaisosasto (044 701 3757)

  Poliklinikkatoiminta puh. 044 701 3246
  Sairaala puh. 044 701 9756

 • Palvelukoti Jokiranta ja palvelutalo Jokihelmi

  • Ryhmäkuntoutusta Liinaharjan palvelutalossa palvelutalon asukkaille
  • Ryhmäkuntoutusta Länsi-Porin alueella asuville ikääntyneille Jokihelmen kuntosalissa
  • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
  • Apuvälineasioiden hoitoa

  Terapeutit puh. 044 701 5025, 044 701 8056

  Palvelukeskus Himmeli

  • Ryhmä- ja yksilökuntoutusta intervallijaksoilla käyville ikäihmisille kotona selviytymisen tueksi ja tarvittaessa kotikäntejä kodinmuutostöiden ja apuvälinetarpeiden arvioimiseksi.
  • Palvelukeskuksen asukkaille liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta esim. leikkausten jälkeisissä tilanteissa
  • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
  • Apuvälineasioiden hoitoa

  Terapeutit puh. 044 701 6715

  Palvelukoti Kyläsaari

  • Palvelukodin asukkaille liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta esim. leikkausten jälkeisissä tilanteissa
  • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
  • Apuvälineasioiden hoitoa

  Terapeutti puh. 044 701 8155

 • Kotisairaalan fysioterapia

  Toiminta lääkärin lähetteellä

  • Arviokäynnit potilaan luona sairaalassa ennen kotiutumista
  • Fysioterapiatarpeen kartoittaminen potilaan kotona
  • Terapian toteuttaminen, apuvälineasioiden hoitaminen
  • Kotona selviytymisen tukeminen kuntoutujaa ja läheisiä ohjaamalla sekä neuvomalla

  puh. 044 701 6059

  Kotihoitopalveluiden fysioterapia

  • Kotihoitopalveluiden piiriin kuuluvien asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn kartoitukset ja niiden mukaan laadittujen harjoitusohjelmien laatiminen ja ohjaus
  • Apuvälineasioiden hoito
  • Kotihoitopalveluiden henkilökunnan ergonominen ohjaus ja kuntouttavaan hoitotyöhön ohjaaminen
  • Erilaisten liikuntaryhmien vetäminen
  • Tehostetun palveluasumisen asukkaiden toimintakyvyn kartoitus
  • Yksilöllisen ja ryhmäterapian toteuttaminen
  • Hoitohenkilökunnan ergonominen ohjaus asukkaiden avustamisessa ja kuntouttavan työotteen tukeminen

  Keski-Länsi-Pori alue: puh. 044 701 5025
  Ulvila: Fysioterapeutti Laura Hannula, puh. 044 701 0552
  Lavia: Fysioterapeutti Kirsi Kuusisto, puh. 044 701 8821
  Tukisukkien mittaus Ulvilan, Kullaan ja Itä-Porin alueilla: Kuntohoitaja Tiina Pösö, puh. 044 701 0553

  Kehitysvammaisten palveluasunnot

  • Yksilöterapiaa kotona ja ryhmäliikuntaa sekä yksilökuntoutusta eri asuntoloissa oleville kuntoutujille
  • Kuntouttavaa hoitotyötä tukevaa ohjausta ja neuvontaa läheisille ja hoitohenkilökunnalle
  • Apuvälineasioiden hoitoa

  puh. 044 701 8057

  • Kuntoutujan ja hänen läheistensä tukemista, neuvontaa ja ohjausta kuntoutumiseen liittyvissä asioissa
  • Sosiaali-, terveys- ja vammaispalveluista sekä tukitoimista tiedottamista
  • Yhdyshenkilönä toimiminen kuntoutujan kodin ja hoito- sekä kuntoutushenkilökunnan välillä
  • Porin perusturvakeskuksen neurologisille ja geriatrisille kuntoutujille ja heidän läheisilleen, kun hoitovastuu on siirtynyt erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.
  • Yhteydenotto: kuntoutuja itse, hänen läheisensä, sosiaali- tai terveydenhuollon edustaja
  • Kuntoutusohjaus on maksutonta.

  Kuntoutusohjaaja, puh. 044 701 7031, neurologiset sairaudet
  Kuntoutusohjaaja, puh. 044 701 2749, geriatriset asiakkaat