Neuvolapalvelut

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut perustuvat valtakunnallisiin asetuksiin, suosituksiin ja paikallisesti sovittuihin käytäntöihin. Äitiys- ja lastenneuvolanpalvelut ovat perusturvan palveluita, joissa lasta odottavat naiset ja perheet sekä alle kouluikäiset lapset saavat terveysneuvontaa sekä mahdollisuuden osallistua terveystarkastuksiin.

Aikuisneuvolapalveluihin sisältyy terveyden edistämiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta, pitkäaikaissairauksien ohjaus, seuranta ja hoito sekä erilaiset hoitotoimenpiteet (esim. rokotukset, tikkien poisto). Terveydenhoitajien aikuisvastaanotto toimii kaikissa Porin neuvoloissa vain ajanvarauksella.

Neuvolapalveluita, äitiys- ja lastenneuvola sekä aikuisneuvola, on saatavilla ajanvarauksella kaikilla avoterveydenhuollon alueilla. Ajanvarauksen voi tehdä puhelinitse tai sähköisesti.

Ehkäisyneuvolan palvelut on tarkoitettu alle 23-vuotiaille. Raskaudenkeskeytyksiin liittyvissä käynneissä ja puhelinneuvonnassa ei ole ikärajaa.  Käynnit ovat maksuttomia.

Tutustu myös neuvolapalveluiden Facebook-sivuun!