Lastenneuvolan määräaikaistarkastukset

Lastenneuvolakäynneillä terveysneuvonnan ja tuen tarvetta kartoitetaan yhdessä perheen kanssa keskustellen sekä erilaisten menetelmien ja kyselylomakkeiden avulla.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ohjeistaa valtakunnallisesti lastenneuvolatyön määräaikaistarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöjä. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta heitä voidaan auttaa ja ohjata tarpeenmukaisten palveluiden piiriin.

Lastenneuvola toimii säännöllisesti yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Lisäksi yhteistyötahoja tarvittaessa ovat psykososiaaliset palvelut, perheneuvola, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös perhetyöntekijät, puhe- ja ravitsemusterapeutit sekä fysioterapeutit.

Ohjeellinen aikataulu määräaikaistarkastuksille lastenneuvolassa 
Sairaalasta kotiudutaanÄitiysneuvolan terveydenhoitajan kotikäynti
noin 2 viikkoaLastenneuvolan terveydenhoitaja
4-6 viikkoaLääkäri ja terveydenhoitaja
2 kuukauttaTerveydenhoitaja (rokotus)
3 kuukauttaTerveydenhoitaja (rokotus)
4 kuukauttaLääkäri ja terveydenhoitaja, vauvaperheen arjen voimavarat -lomake, Audit - alkoholikäytön riskit -testi
5 kuukauttaTerveydenhoitaja (rokotus), EPDS -mielialalomake
6 kuukauttaRyhmäneuvola (tai terveydenhoitajan vastaanottokäynti)
8 kuukauttaLääkäri ja terveydenhoitaja
10 kuukauttaTerveydenhoitaja
1 vuosiTerveydenhoitaja (rokotus)
1 vuosi 3-5 kuukauttaLääkäri ja terveydenhoitaja, Audit - alkoholikäytön riskit -testi, Neuvokas perhe
1 vuosi 6 kuukauttaLääkäri ja terveydenhoitaja
2 vuottaTerveydenhoitaja, Lapset puheeksi -saatekirje
3 vuottaTerveydenhoitaja (Lene), Neuvokas perhe
4 vuottaTerveydenhoitaja ja lääkäri (Lene, rokotus)
5 vuottaTerveydenhoitaja (Lene), Neuvokas perhe
6 vuottaTerveydenhoitaja (Lene, rokotus)

Lastenneuvolaan ovat kaikki perheenjäsenet tervetulleita. Molempien vanhempien toivotaan pääsevän mukaan ainakin 4kk, 1v 6kk ja 4v käynneille. Ennen 4kk käyntiä vanhempia pyydetään täyttämään perheen voimavarakysely, joka tuodaan mukana vastaanotolle. Ennen 2v käyntiä vanhemmat voivat tutustua Lapset puheeksi-menetelmän saatekirjeeseen. Lomakkeet voi saada neuvolasta tai tulostaa edellisestä listasta kyseisen määräaikaistarkastuksen kohdalta. 6kk käynnillä on perheellä mahdollisuus osallistua ryhmäneuvolaan, johon on kutsuttu myös muita alueella asuvia samanikäisten lasten perheitä.

Lastenneuvolassa on käytössä Lene -tutkimusmenetelmä (leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio) 3-6-vuotiaille. Lene sisältää yhtenäisen tehtäväkokonaisuuden jokaiselle ikäryhmälle. Tutkimukseen sisältyy mm. näön- ja kuulontutkimus sekä lapsen motorisia taitoja, kielenkehitystä ja vuorovaikutustaitoja kartoittavia osioita.

Lastenneuvolalla ja varhaiskasvatuksella on käytössä yhteinen 4- vuotiaiden lasten kehityksen seurantalomake, joka on tarkoitettu kodin, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyövälineeksi.