Akuutti kotikeskus

Akuutti kotikeskukseen on yhdistetty akuuttitoiminnot kotisairaalasta, mobiilitoiminnasta sekä akuutti geriatrinen arviointi kotona tai osastolla. Toiminta on ammattilähtöistä.

Palvelut:

 • tutkimukset kotiin akuutissa tilanteessa
 • lyhytkestoinen kotiuttamistuki sairaalasta kotiutuvalle
 • sairaalatasoiset hoidot kotiin
 • päiväsairaala (esim. punasolutiputukset, haavahoidot) osastolla T3
 • akuutit geriatriset arviointijaksot osastolla T3
 • palliatiivinen hoito ja saattohoito

Edellytykset

 • ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen arvio
 • ammattilaisen yhteydenotto puhelimitse
 • potilaan kunto, kotiolot ja olemassa olevat tukipalvelut mahdollistavat tutkimukset ja turvallisen hoidon kotona tai asumisyksikössä
 • olemassa olevat tukipalvelut jatkuvat entiseen tapaan

Akuutti kotikeskuksen käyntien ja palveluiden tarpeen ja keston arvioivat kotikeskuksen työntekijät. Mikäli todetaan säännöllisen kotihoidon tai muiden tukipalveluiden tarve, niiden järjestäminen aloitetaan heti.

Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa sairaalan vuodeosastohoitoa korvaavaa hoitoa potilaan kotona. Hoitoon tulon edellytyksenä on sairaalahoidon tarve, lääkärin lähete ja varmistettu diagnoosi. Potilaaksi tullaan akuutin sairauden tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttamien akuuttiongelmien hoitoon. Hoitoajat ovat lyhyitä, keskimäärin 7 vuorokautta.

Kotisairaalaan tulevan potilaan kriteerit:

 • Potilaan hoito vaatii sairaalahoitoa
 • Potilas haluaa tulla hoidetuksi kotonaan
 • Potilaan sairaus on sellainen, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa kotona.
 • Potilaan perusturva ja -hoiva ovat kunnossa
 • Potilas asuu yhteistoiminta-alueella

Kotisairaalan sairaanhoitaja, maanantai – sunnuntai klo 7-23, puh. 044 701 3917