Sairaalan sosiaalityöntekijät

Sosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Sosiaalityöntekijä on sosiaalialan asiantuntija ja työskentelee sairaalassa osana moniammatillista työyhteisöä osallistuen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä palvelutarpeen arviointiin.

Terveyssosiaalityön tehtävänä on tuoda sosiaalinen näkökulma potilaan hoitoon sekä toimia linkkinä potilaan ja palveluiden välillä. Sosiaalityöntekijä toimii palvelujärjestelmän asiantuntijana antaen tietoa esimerkiksi sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Lisäksi sosiaalityöntekijä tekee viranomaisyhteistyötä koskien potilaan sosiaalisista ongelmista tehtäviä tilannearvioita ja ratkaisuprosesseja.

Voit ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, mikäli tarvitset neuvoa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • sosiaaliturva, esimerkiksi sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, toimeentulotuki sekä vammaisetuudet
  • sosiaalipalvelut, esimerkiksi vanhuspalvelut, kotihoito, turvapuhelin
  • palvelu- ja tukiasuminen
  • potilaan kotona selviytymisen suunnittelu ja tarvittavien tukipalvelujen järjestäminen
  • potilaan oikeudet
  • potilasjärjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt
  • potilaalle annettava tuki kriisitilanteessa

Sairaalapalveluiden sosiaalityöntekijät

Jos haluat olla yhteydessä sairaalapalveluiden sosiaalityöntekijään, pyydä yhteystiedot sairaalan osastolta.