75 -vuotiaiden terveystarkastus

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella asuvat 75-vuotiaat ovat vuodesta 2019 alkaen oikeutettuja maksuttomaan terveystarkastukseen. Vuoden 2019 aikana tarkastukseen otetaan pilottiryhmä, minkä jälkeen tarkastukset laajenevat kokemaan koko ikäryhmää.

Terveystarkastusten hyötynä ikäihmiselle on laaja kartoitus hänen tämänhetkisestä terveydentilastaan. Seulonnassa tunnistetaan mahdollisia oireettomia sairauksia, jotka voivat hoitamattomina aiheuttaa toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen heikentymistä ja johtaa jopa sairaala- tai laitoshoitoon. Terveystarkastusten tarkoituksena on kehittää ikäihmisten palveluohjausta sekä kohdentaa terveydenhuollon resursseja ja toimenpiteitä asiakkaan näkökulmasta yhä koordinoidummaksi kokonaisuudeksi.

Terveystarkastuksessa toteutetaan terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyssä tarpeellisia mittauksia. Terveydenhoitaja kartoittaa 75-vuotiaan:

  • hyvinvointia
  • toimintakykyä
  • ravitsemustilaa
  • mielialaa
  • nukkumista
  • muistia
  • suun terveydentilaa

Lisäksi selvitetään muun muassa lääkitystä. Terveystarkastuksiin kuuluvat lisäksi tietyt laboratoriotutkimukset.

Ikäkausiterveystarkastusten tavoitteena on ennaltaehkäisevillä toimilla tunnistaa yhä paremmin kansansairauksia sekä tukea ikäihmisten laadukasta ja turvallista asumista kotona. Tavoitteena on tehostaa eri terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen hyödyntämistä hoitoprosessin eri vaiheissa

Terveystarkastusten tiedot voidaan ryhmätasolla hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa ja opinnäytetöiden aineistoissa, mikäli asiakas antaa tähän luvan. Opetus- ja tutkimusyhteistyössä Porin perusturvan kanssa toimivat Helsingin yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.